Nieuws/Binnenland
527939960
Binnenland

COA verzweeg geweldsincidenten tegen minderjarigen in ’aso-azc’

Het gaat om incidenten in de zogeheten handhaving- en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen, een gesloten opvang voor overlastgevende asielzoekers.

Het gaat om incidenten in de zogeheten handhaving- en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen, een gesloten opvang voor overlastgevende asielzoekers.

Den Haag - Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is de mist ingegaan met hardhandig optreden tegen alleenstaande asielkinderen (amv’ers). Zo verzuimde de opvangorganisatie enkele geweldsincidenten tegen minderjarigen in het ’aso-azc’ te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het gaat om incidenten in de zogeheten handhaving- en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen, een gesloten opvang voor overlastgevende asielzoekers.

Het gaat om incidenten in de zogeheten handhaving- en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen, een gesloten opvang voor overlastgevende asielzoekers.

Het gaat om incidenten in de zogeheten handhaving- en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen, een gesloten opvang voor overlastgevende asielzoekers. In oktober, vlak voordat de gemeente het contract nog eens met vijf jaar verlengde, stelde de Inspectie Justitie en Veiligheid al vast dat de leefomstandigheden en de veiligheid bij het ’aso-azc’ niet op orde zijn. Zo gebruiken sommige woonbegeleiders dwang en geweld, terwijl ze daar niet toe bevoegd waren.

’Buitenproportioneel geweld’

Volgens NRC is daarbij ook geweld gebruikt tegen alleenstaande, minderjarige asielzoekers (amv’ers), incidenten die niet werden gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de locatie hebben in totaal twintig geweldsincidenten plaatsgevonden. Achttien keer was dat geweld door jongeren tegen medewerkers van het COA. In twee gevallen was het andersom. Een medewerker zou meermaals buitenproportioneel geweld hebben gebruikt tegen bewoners, ook tegen een minderjarige. Zo zou hij er één zonder aanleiding hebben geslagen. Het COA heeft het dienstverband van de medewerker beëindigd. Ook heeft een minderjarige een zak over zijn hoofd gekregen en handboeien om om hem onder controle te houden.

De jeugdinspectie laat weten dat het nergens van op de hoogte was en heeft het COA om opheldering gevraagd. Geweldsincidenten dienen namelijk te worden gemeld, zo is in de leidraad vastgelegd voor het begeleiden van jeugd. De Inspectie beoordeelt vervolgens of het geweld al dan niet gepast was. Of dat hier het geval is geweest, heeft de Inspectie niet kunnen beoordelen - het was immers nergens van op de hoogte. Ook voogdij-instelling Nidos, die de minderjarigen begeleidt, hoort op de hoogte te zijn. Het Nidos heeft inmiddels met het COA ’heldere afspraken gemaakt’, zo laat de instelling weten.

Spuugmasker

Over wanneer een ingreep meldplichtig is, verschillen de meningen. Niet elke fysieke of pedagogische ingreep om iemand terecht te wijzen of onder controle te brengen, is gewelddadig, redeneert het COA. Toch erkent de organisatie dat er twee incidenten waren die het had moeten melden: de medewerker met losse handjes en het incident met wat het COA een ’spuugmasker’ noemt, bedoeld om te voorkomen dat de bewoner opnieuw een medewerker in het gezicht zou spugen. De inzet van dat masker was volgens het COA ’conform voorschriften’. Het niet melden van het incident was volgens het COA ’geen doelbewuste actie’.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) moest dinsdagmiddag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de niet gemelde incidenten. „Soms is gepast geweld nodig””, zei de VVD-bewindsman. „Hoe dan ook moet dat worden gemeld. Dat is in twee gevallen niet gebeurd.”

Gevangenis

Sinds februari 2015 doet voormalig gevangenis De Grittenborgh dienst als asielzoekerscentrum, aanvankelijk voor 1.100 asielzoekers. In de beginjaren ondervond de omgeving veel overlast van de azc-bewoners, zoals winkeldiefstal en intimidatie.

Sinds begin 2020 werd het aantal asielzoekers naar beneden gebracht naar zo’n 900 en kwam er een apart streng en sober regime voor overlastgevers. In de htl zitten zo’n 50 asielzoekers die in de gewone opvang rotzooi trappen, maar van wie de vergrijpen net niet ernstig genoeg zijn om strafrechtelijk te vervolgen. Ze volgen er een gedragstraining van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hoewel asielzoekers in de htl geregeld wegliepen voordat ze het programma hadden doorlopen, ziet de gemeente de htl als succes. De overlast nam namelijk flink af.