Nieuws/Binnenland
531109987
Binnenland

Burgemeester eist actie van het kabinet

Hardenberg: te veel overlastgevende asielzoekers

HARDENBERG - Hardenberg gaat gebukt onder overlast van een groep asielzoekers uit zogeheten veilige landen. „In de afgelopen weken is het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen”, stelt burgemeester Maarten Offinga. Hij zegt dat de grens is bereikt en wil dat het kabinet in actie komt.

In het asielzoekerscentrum in Hardenberg wonen ongeveer zevenhonderd mensen. Het complex werd in 2016 geopend. De gemeenteraad besloot vorig jaar dat het in elk geval tot 2026 kan blijven, op voorwaarde dat er geen asielzoekers uit veilige landen worden opgevangen. Volgens de burgemeester houdt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich niet aan die voorwaarde. Voor de ’veiligelanders’ zou geen opvang op andere plekken in het land beschikbaar zijn.

De groep asielzoekers, uit landen als Marokko en Algerije, wordt ook op andere plekken in Nederland veel in verband gebracht met overlast. Ze komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning, maar kunnen vaak ook niet uitgezet worden.

Volgens burgemeester Offinga zijn er „relatief veel overlastgevende asielzoekers” in Hardenberg. „Wij moeten en willen er zijn voor mensen die hun land zijn ontvlucht, omdat het daar niet veilig is. Maar asielzoekers die overlast veroorzaken, zich misdragen en crimineel gedrag vertonen, zijn wat mij betreft niet welkom in Hardenberg”, zegt Offinga. „Zij verstieren het voor de kwetsbare mensen die wel hulp nodig hebben.”

Hardenberg heeft besloten om meer beveiliging in te zetten. De burgemeester dreigt „op korte termijn” gebiedsverboden op te leggen aan asielzoekers. Tegelijk wil de CDA’er van het kabinet „een stringenter asielbeleid waarmee we voorkomen dat mensen die geen kans hebben op een verblijfstatus in de asielketen terechtkomen.”