Nieuws/Binnenland
539841156
Binnenland

’Zorgelijk: Relatief meer meldingen seksueel wangedrag door schoolpersoneel’

Afbeelding ter illustratie

Afbeelding ter illustratie

DEN HAAG - De onderwijsinspectie noemt het „zorgelijk” dat „een steeds groter deel” van de meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over schoolpersoneel als leerkrachten en ondersteunend personeel.

Afbeelding ter illustratie

Afbeelding ter illustratie

In het schooljaar 2019/2020 ging 69 procent van het aantal meldingen van seksueel misbruik (63 van de 92 meldingen) over een „met taken belast persoon.” In 2018/2019 betrof dit de helft van het aantal meldingen en in 2017/2018 was dit circa 48 procent.

In de categorie seksuele intimidatie ziet de inspectie een vergelijkbaar beeld: in 64 procent van het aantal meldingen (113 van de 180 meldingen) is de beklaagde een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. In schooljaar 2018/2019 was dit 54 procent en in 2017/2018 was dit 49 procent.

In het schooljaar 2019/2020 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs in totaal 1351 meldingen ontvangen. Ze wijst erop dat dit aantal getalsmatig niet kan worden vergeleken met het jaar ervoor, doordat de scholen in het voorjaar van 2020 langere tijd gesloten waren.

Er gingen 595 meldingen over psychisch geweld en 362 over fysiek geweld. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is „relatief klein”, respectievelijk 51 en 5 meldingen.