Nieuws/Binnenland
543341
Binnenland

School zwijgt over zelfdoding

MAASTRICHT - Aanhoudende pesterijen op de werkvloer van het St.-Maartenscollege zijn volgens haar afscheidsbrief docente Caroline Dijkman fataal geworden. De school zwijgt echter in alle talen over de zelfdoding en pesterijen van haar collega's.

Of de onderlinge sfeer dus daadwerkelijk zo slecht was als het schrijven doet vermoeden, blijft voorlopig onduidelijk. Op advies van de overkoepelende Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) houden bestuursleden en docenten van de Maastrichtse middelbare school hun kaken voorlopig stijf op elkaar.

Limburgse media berichtten dit weekend over het tragische levenseinde van de 51-jarige biologiedocente. Dijkman voelde zich machteloos tegenover vermeende pesterijen door haar collega’s. Ze heeft de afscheidsbrief bij het Limburgs Dagblad laten bezorgen.

Hierin beschrijft Dijkman de in haar ogen onhoudbare werksituatie. Zo zouden bijeenkomsten worden ingepland op momenten dat zij niet kon. Wanneer zij wel aanwezig kon zijn, werden vergaderingen verzet of uitgesteld. Ook zou ze verwijten hebben gekregen wanneer ze niet aanwezig was, terwijl anderen ongestraft verstek konden laten gaan.

Of er inderdaad een direct verband bestaat tussen de wanhoopsdaad van Caroline en de werksfeer op het St.-Maartenscollege is volgens LVO-bestuursvoorzitter André Postema een niet te beantwoorden vraag. „U kunt ervan op aan dat de recente berichtgeving voor iedereen verschrikkelijk is om te lezen”, zegt hij. „Niet alleen vanwege het verlies van een collega, maar ook vanwege de suggestie dat Caroline door haar werkomgeving de dood in is gejaagd.”

In haar brief stelt Dijkman dat het St.-Maartenscollege het getreiter onbestraft liet, terwijl zij aangaf ten einde raad te zijn. De situatie was dermate slecht dat ze sinds 2012 ziek thuis zat.

Volgens Postema zouden vanuit de school juist diverse handreikingen zijn gedaan. Een onafhankelijke klachtencommissie binnen de LVO onderzocht diverse klachten van Dijkman. Aangrijpingspunten voor pesterijen werden niet gevonden. Ook mediation en een re-integratietraject wierpen niet de gewenste vruchten af.

Postema herkent zich dan ook niet in de aantijgingen aan het adres van de school en Dijkmans collega’s. „Wij hebben de indruk dat we de juiste stappen hebben genomen. Gezien de ernst van de situatie zijn wij bereid dit weer extern te laten toetsen. Als er onverhoopt dingen beter hadden gekund, dan moeten we daarvan leren. Maar vooralsnog heb ik niet dat beeld.”