Nieuws/Binnenland
544265
Binnenland

Gemiddeld 13 procent meer uitgaven dan autochtonen

Allochtonen maken meeste zorgkosten

Allochtonen maken vaker gebruik van de zorg die wordt bekostigd uit het basispakket dan autochtone Nederlanders. Hun zorgkosten zijn daarom 13 procent hoger.

Inwoners van Antilliaanse afkomst maken de meeste kosten, 24 procent meer dan autochtone Nederlanders, gevolgd door Surinaamse inwoners (23 procent hogere kosten). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de zorgkosten uit het basispakket per bevolkingsgroep over 2013.

De zorguitgaven (inclusief verplicht eigen risico) van alle niet-westerse allochtonen per persoon tot de leeftijd van 65 jaar is 1867 euro tegen 1652 euro voor autochtonen. Antillianen en Surinamers hadden de hoogste kosten, respectievelijk 2049 euro en 2026 euro. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zaten net onder de 2000 euro per persoon.

Voor autochtone Nederlanders zijn de grootste kostenposten die vallen onder de basisverzekering: ziekenhuiszorg (gemiddeld 899 euro’), tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (262 euro) en medicijnen (169 euro).

Ook daar zijn grote verschillen met andere bevolkingsgroepen. Surinamers hadden 19 procent hogere kosten voor ziekenhuiszorg, Antillianen 18 procent en Turken 16 procent.

Inwoners van Antilliaanse afkomst maakten geestelijke gezondheidszorg (met name psychiatrische hulp) bijna 65 procent meer kosten dan autochtonen, bij inwoners met Surinaamse wortels was dat 43 procent, bij Marokkaanse Nederlanders bijna 16 procent meerkosten.

Turkse landgenoten daarentegen had minder kosten voor geestelijke gezondheidszorg, 8 procent minder dan autochtone Nederlanders.

Daartegenover staat dat Turken van alle groepen de hoogste medicijnkosten hadden.

De verschillen zijn slechts deels te verklaren doordat relatief veel allochtonen in de laagste inkomensgroepen zitten, die ook onder autochtonen het vaakst zorg nodig hebben.