Nieuws/Binnenland
54455
Binnenland

Tikkende tijdbom op asbestdaken

De meeste grote gemeenten hebben geen idee waar in hun regio asbestdaken liggen, laat staan of die een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dat blijkt uit een enquête die het televisieprogramma Kassa heeft gedaan onder de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben slechts 8 de asbestdaken op woningen in kaart.

Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadigde asbestdaken moeten met voorrang worden aangepakt, stelt de vooraanstaande asbestdeskundige Otto Hegeman.

Sanering

Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Dertig gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld. De hoge kosten voor sanering – die kunnen oplopen tot 20.000 euro per dak - moeten huiseigenaren grotendeels zelf ophoesten. Het bestaande subsidiepotje is daarvoor volstrekt onvoldoende. Volgens Hegeman is er minimaal 1.2 miljard euro nodig, maar staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu weigert vooralsnog het bedrag te verhogen.

Voor de sanering van asbestdaken zijn speciale beschermende maatregelen nodig, maar de hoge kosten werken in de hand dat burgers het zelf gaan doen, met mogelijke gezondheidsrisico’s en illegale dumping als gevolg.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat het ondoenlijk is voor gemeenten om een compleet te hebben van de lokale asbestsituatie. De VNG vraagt zich bovendien af hoe reëel de saneringsverplichting per 2024 is.