Nieuws
545934
Nieuws

Herstel arbeidsmarkt zet door

Het gaat steeds beter met de arbeidsmarkt. Het herstel van de werkgelegenheid heeft zich in het tweede kwartaal verder doorgezet. Het aantal banen nam met 19.000 toe tot 9,9 miljoen en het aantal vacatures steeg met 6000 tot 131.000 stuks.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er nu al vijf kwartalen op rij sprake van banengroei. In totaal kwamen er in deze periode bijna 100.000 arbeidsplaatsen bij. In de twee jaar daarvoor gingen er echter ruim 150.000 banen verloren, waardoor het totaal nu toch nog altijd lager ligt dan in 2011.

Uitzendkrachten

De toename van de werkgelegenheid leunt vooral op uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus kwamen er afgelopen kwartaal 18.000 werkplekken bij. In een jaar tijd is het aantal banen in deze branche wel 63.000 toegenomen, oftewel ruim 10 procent. Ook in de handel, het vervoer en de horeca is sprake van een gestage werkgelegenheidsgroei.

In ongeveer de helft van de bedrijfstakken liep het aantal banen nog wel terug. In de zorg daalt de werkgelegenheid nu al ruim twee jaar onafgebroken. Alles bij elkaar zijn er al 65.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan, 4 procent van alle zorgbanen. Er is vooral minder werk in thuiszorg, verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang. In bijvoorbeeld ziekenhuizen gingen relatief minder banen verloren.

Meer vacatures

Het aantal vacatures neemt volgens het statistiekbureau nu al twee jaar op rij toe. Wat hier opvalt is dat er eind juni wel 5000 vacatures waren in de bouw. Dat is het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2011.

Ook in de zorg kwamen er, voor het zesde kwartaal op rij, meer vacatures bij. Eind juni stonden er bijna 16.000 open. Dit, ondanks het aanhoudende banenverlies. Vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan, aldus het CBS.

Het statistiekbureau maakte eerder al bekend dat de werkloosheid in juni uitkwam op 6,9 procent van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zaten er afgelopen kwartaal ongeveer 617.000 mensen werkloos thuis, 17.000 minder dan in het eerste kwartaal.