Nieuws/Binnenland
547555
Binnenland

Utrecht staakt strijd tegen Moszkowicz

Het Utrechtse stadsbestuur is in zijn hemd gezet door de secretaris van de welstandscommissie, die zich onwelgevallig heeft uitgelaten over de Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz. De juridische procedure die naar aanleiding van haar e-mail werd opgestart, is daarom gestaakt.

Moszkowicz heeft de gevel van het ietwat vervallen pand aan de Utrechtse Voorstraat, met uitzicht op de Neude, voor vele duizenden euro's opgeknapt en van klassieke belettering en verlichting voorzien. Dit wekte de ergernis van de secretaris van de welstandscommissie, Manon van der Wiel, die in een abusievelijk openbaar gemaakte e-mail stelde 'grote moeite met dit soort types' te hebben.

Van der Wiel sprak over een "armoedig opgeknapte gevel", waarvan de ramen zijn dichtgeplakt met folie. "Dit is echt willens en wetens gedaan en ik heb daar - zoals je begrijpt - grote moeite mee bij dit soort types." Tevens wil zij dat de belettering lager wordt aangebracht dan nu het geval is.

De commissiesecretaris wilde dat de sterke arm van de gemeente haar te hulp zou schieten. "Echt uitlokken of de gemeente gaat handhaven… ik weet jou dilemma, maar hier wordt echt met de gemeente gesold", schreef Van der Wiel.

Naar aanleiding van haar beklag startte Utrecht een procedure en legde dwangsommen op. Moszkowicz vocht dat aan bij de rechter, die hem tijdens het kort geding in het gelijk stelde. De advocaat hoefde geen dwangsom te betalen en de belettering ook niet te verwijderen. Dit omdat de gemeente al jaren niet meer optreedt tegen reclameborden in het centrum die in strijd zijn met de regels. Dat er ineens werd ingegrepen omdat Van der Wiel haar beklag deed, vond de rechter een dubieuze gang van zaken.

Vandaag kreeg Moszkowicz een brief waarin staat dat de gemeente definitief ,,heeft besloten voorlopig af te zien van het verder handhaven van de illegale reclame-uitingen aan het pand." Dit in afwachting van nieuwe besluitvorming, waarbij Utrecht niet uitsluit ,,dat wij opnieuw een handhavingsprocedure zullen starten." Ter voorkoming hiervan geeft de gemeente Moszkowicz in overweging de illegale situatie te beëindigen.

De rol van de welstandscommissie ligt in Utrecht al langere tijd onder een vergrootglas. D66, dat het een ondemocratisch orgaan noemt, schreef in haar verkiezingsprogramma dat de commissie zou moeten worden opgeheven. Nu de partij daadwerkelijk aan de knoppen in het stadsbestuur zit, is van opheffing op dit moment echter nog geen sprake.