Nieuws
547726
Nieuws

Stichting claimt geld voor gebruik persoonsgegevens

Ondernemers ontvingen vandaag tot nu toe onbekende facturen van Stichting Datarechten. Zij zouden €455 moeten betalen voor het gebruik van persoonsgegevens. ´Bangmakerij´ en ´waardeloos´, reageert een privacy-advocaat.

De stichting probeert bedrijven en instellingen te laten betalen voor het commercieel gebruik van persoonsgegevens. Advocaat Olaf van der Vlies van Van Batenburg & Van der Vlies nam het initiatief en is voorzitter -en enig bestuurslid- van de stichting.

„Persoonsgegevens worden volop gebruikt voor commerciële doeleinden zonder dat de betreffende consument daar toestemming voor heeft gegeven en zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat.” Consumenten kunnen zich bij de stichting inschrijven voor €21,95 per jaar.

Ook bedrijven kunnen zich inschrijven en een licentieovereenkomst sluiten met de stichting. Vervolgens betalen zij voor het gebruik van persoonsgegevens. Het bedrag dat zij moeten betalen hangt af van het aantal medewerkers en de omzet. Een bedrijf met 25 - 49 medewerkers en een omzet vanaf €150.001 moet bijvoorbeeld €839 betalen. Echter, de stichting stuurt facturen aan ondernemers met wie zij geen overeenkomst afsloot. Ontvangers postten foto´s op Twitter van facturen boven een shredder en met de woorden ´papiervernietiger´ en ´prullenbak´.

´Waardeloos´

Volgens privacy-advocaat Douwe Linders van bureau Brandeis heeft de licentie geen waarde. „Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan door consumenten niet worden overgedragen aan deze stichting. Bovendien kan toestemming altijd weer worden ingetrokken door de consument zelf. De stichting kan dit niet waarmaken en bedrijven zouden niet moeten betalen.”

Bovendien kunnen bedrijven ook gegevens gebruiken zonder toestemming, legt Linders uit. „Als die gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van diensten, bijvoorbeeld, of als een partij een gerechtvaardigd belang heeft.” Daar zou de rechter uitspraak over moeten doen.

Op haar website schrijft de stichting over een tot €810.000 oplopende sanctie voor onrechtmatig datagebruik. Linders: „Bangmakerij. Tot 1 januari bestaat deze boete (van het College Bescherming Persoonsgegevens, red.) niet en zelfs dan moet er wel heel veel gebeuren voordat dit maximum wordt opgelegd.”

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk kreeg vandaag meerdere meldingen binnen van mensen die de onbekende facturen ontvingen. De helpdesk adviseert ze bij de Stichting Datarechten een onderliggende overeenkomst op te vragen. Die is er echter niet. Van der Vlies: „We sturen facturen aan bedrijven waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken. We overwegen ze eerst te vragen of ze inderdaad gegevens gebruiken en waarvoor.”

Van der Vlies reageert op de ontstane ophef: „Mensen zijn enorm achterdochtig. Ik lig er niet wakker van. De stichting heeft geen winstoogmerk en er blijft geen fee hangen. Voor mij is dit vrijwilligerswerk. Alleen kosten voor bijvoorbeeld communicatie en eventuele proceskosten betalen we uit de bijdrage.” Van der Vlies zegt dat ´enkele honderden´ consumenten zich hebben ingeschreven.