Nieuws/Binnenland
550588993
Binnenland

Eerste Kamer wil af van bezuiniging jeugdzorg en ontkoppeling AOW

DEN HAAG - De Eerste Kamer wil af van de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van 500 miljoen euro. Een meerderheid stemde voor een motie hiertoe van GroenLinks. Ook wil een meerderheid van de senaat dat de AOW niet tijdelijk wordt losgekoppeld van het minimumloon, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. Daarnaast wil de senaat dat studenten die zijn gedupeerd door het leenstelsel een andere compensatie krijgen dan het kabinet had voorgesteld.

De Tweede Kamer had eerder wel ingestemd met de plannen. Maar de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Vorige week tijdens het debat over de regeringsverklaring bleek al dat de oppositie van links tot rechts zich tegen enkele belangrijke plannen van het kabinet keerde. Alleen Forum voor Democratie stemde dinsdag net als de coalitie tegen de moties.

Het kabinet wil de AOW deels ontkoppelen. De ouderdomsvoorziening zal dan wel met de inflatie meestijgen maar niet met het minimumloon als dat wordt verhoogd. Op dit punt waren drie moties ingediend door de PVV, 50PLUS en de fractie-Nanninga. De AOW is al 42 jaar gekoppeld aan het minimumloon.

Uiterlijk 8 maart

GroenLinks-fractieleider Paul Rosenmöller wil dat het kabinet uiterlijk op 8 maart een brief stuurt waarin het aangeeft hoe de belangrijkste moties worden uitgevoerd. De Eerste Kamer wil dat het overleg met de gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg nu doorgaat, maar zonder dat dit is gericht op de door het kabinet bedachte bezuinigingen. Gemeenten moeten de jeugdzorg uitvoeren en zijn boos over de bezuinigingsplannen.

Premier Mark Rutte had de moties ontraden en wilde vorige week geen toezeggingen doen over de jeugdzorg en de AOW.

Jeugdzorg Nederland hoopt „dat de bezuiniging nu echt van tafel gaat en dat het gesprek over de noodzakelijke verbeteringen snel weer hervat kan worden. Wij staan in de startblokken voor dat overleg, want de problemen zijn zeer urgent”, reageert de brancheorganisatie. Jeugdzorg Nederland maakte zich grote zorgen over de extra bezuiniging. „Zowel omdat de hulp aan de meest kwetsbare kinderen nu al knel zit, als omdat gemeenten door deze bezuiniging het overleg over de verbeteragenda stop hebben gezet.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat het kabinet de motie „voortvarend oppakt en met ons in gesprek gaat om tot een goede afspraak te komen.” Volgens de VNG tellen de besparingen op de jeugdhulp de komende jaren op tot 1,5 miljard euro, als de kabinetsplannen zouden doorgaan.