Nieuws/Buitenland
567859664
Buitenland

Franse katholieke kerk verkoopt bezit voor compensatie misbruik

PARIJS - De bisschoppen van de rooms-katholieke kerk in Frankrijk hebben besloten bezittingen van de kerk te verkopen zodat slachtoffers van misbruik door priesters een schadevergoeding kunnen krijgen. Het is niet de bedoeling dat de compensaties worden betaald met de opbrengst van bijvoorbeeld collectes.

Het is nog onduidelijk welke bedragen de kerk wil uitkeren aan de duizenden personen die destijds minderjarig waren. Het compensatiefonds was eerder aangekondigd en moet volgend jaar beginnen met betalen.

Onlangs hadden de bisschoppen al erkend dat de kerk verantwoordelijk is voor het jarenlange systematische kindermisbruik door geestelijken in het land. De kerk liet het misbruik oogluikend toe en verzweeg het.

Uit een grootscheeps onderzoek naar de misstanden tussen 1950 en 2020 blijkt dat jongeren op grote schaal zijn misbruikt door geestelijken. Het was een „enorm fenomeen”, zo luidde de conclusie. Er zijn zeker 216.000 slachtoffers geteld, voornamelijk jonge jongens. Als je misbruik door bijvoorbeeld leraren op katholieke scholen meetelt, gaat het om 330.000 minderjarigen.