Nieuws/Binnenland
585156003
Binnenland

Aangifte tegen bewindvoerder die 160.000 euro stal van mensen die in diepe schuld zitten

ILLUSTRATIEF

ILLUSTRATIEF

De rechtbank Limburg heeft aangifte gedaan tegen ex-bewindvoerder Cecilia S. uit Geleen. Uit onderzoek is gebleken dat zij zich in totaal 160.000 euro heeft toegeëigend van tientallen mensen die ze had moeten helpen om uit de schulden te komen.

ILLUSTRATIEF

ILLUSTRATIEF

De 51-jarige S. werd al in maart 2021 door de rechtbank in Maastricht ontslagen in alle lopende schuldsaneringsregelingen waarin ze bewindvoerder was. Ze had op dat moment 73 cliënten.

Bewindvoerders worden door de rechtbank benoemd en zijn daar ook verantwoording aan schuldig. Het ontslag volgde op klachten over het werk van de Geleense. Ze was regelmatig te laat met het inleveren van voortgangsverslagen en reageerde niet op vragen van de rechtbank. Daarbij bleek ze ook voor cliënten slecht of niet bereikbaar.

De eerste klachten dateren van eind 2019. In april 2020 beloofde S. in gesprek met de rechter-commissaris beterschap. Ze voerde haar nalatigheid terug op persoonlijke omstandigheden. Na dat gesprek kreeg ze ook weer nieuwe cliënten toegewezen, maar de beloofde beterschap bleef uit.

Inventarisatie

Na haar ontslag in maart vorig jaar kregen alle cliënten van S. nieuwe bewindvoerders toegewezen. Die hebben in de afgelopen tijd haar ‘erfenis’ – alle financiële transacties – geïnventariseerd. Hieruit bleek dat de Geleense in totaal ruim 160.000 euro meer salaris van boedelrekeningen heeft gehaald dan waarop ze recht had. In de meeste gevallen ging het om enkele honderden tot duizenden euro’s, in één schuldsaneringsregeling om twintigduizend euro. Hierop volgde de aangifte.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de ontvangst van de aangifte, maar is nog geen strafrechtelijk onderzoek gestart. „We inventariseren momenteel of we nog aanvullende informatie van de rechtbank nodig hebben”, aldus een OM-woordvoerster. Een besluit om S. te vervolgen, is dan ook nog niet genomen. Ook is het nog te vroeg om al iets te zeggen over een eventuele ontnemingsvordering.

‘Hoe kun je zo diep zakken?’

Een van de slachtoffers in deze zaak is Marlie Cals uit Beek. Zij claimt dat ze door het wanpresteren van S. nu vijf in plaats van drie jaar in de schuldsanering zit. Volgens Cals heeft de bewindvoerster in haar geval 2250 euro te veel salaris ‘afgeroomd’. „Hoe kun je zo diep zakken, stelen van de armsten?”

In een reactie erkent de ex-bewindvoerster te zijn tekortgeschoten: „Ik zat de laatste jaren niet lekker in mijn vel; er zijn verslagen te laat ingeleverd, maar ik heb nooit mensen bewust willen benadelen.”