Nieuws/Binnenland
588246558
Binnenland

Nog eens 1 miljard euro extra om woningbouw aan te jagen

Den Haag - Het demissionaire kabinet trekt voor de komende jaren nog eens 1 miljard euro extra uit om woningbouw aan te jagen. Het bedrag wordt opgeknipt, waardoor er tien jaar lang 100 miljoen euro beschikbaar is.

Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die tijdens Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Door de investering moet worden voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Het kabinet maakte eerder al 2 miljard euro vrij voor de Woningbouwimpuls, maar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarschuwde in het voorjaar al dat de bodem van het potje in zicht kwam. Politiek was er brede draagvlak om dat probleem te verhelpen. Daarom wordt 1 miljard extra vrijgemaakt.

Vanuit de Tweede Kamer werd vooral aangestuurd op extra geld om het woningtekort te lijf te gaan. Dat is namelijk een hardnekkig probleem geworden. Momenteel zijn er volgens berekeningen al 331.000 woningen tekort in Nederland en komende jaren neemt die schaarste alleen maar verder toe, tot maar liefst 419.000 woningen in 2025.

Het kabinet probeerde eerder al het tij te keren. In 2019 werd al 2 miljard euro uitgetrokken om woningbouw aan te jagen, maar het blijkt vooralsnog niet genoeg. Demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) sloot afgelopen jaren vrijblijvende ’woondeals’ die niet kunnen voorkomen dat er een enorm tekort blijft. Het streven van het kabinet is om er jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen, maar dat is niet genoeg.

De grote vraagstukken worden naar de formatietafel en het volgende kabinet doorgeschoven. Er is een enorm tekort aan woningen. In politiek Den Haag klinkt steeds luider de roep om een ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) terug te laten keren voor meer slagkracht.

Ook wordt de knip getrokken voor verduurzaming. Het kabinet investeert de komende jaren ruim 1,3 miljard euro om ’de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen’. 500 miljoen euro is bedoeld voor isolatie, 300 miljoen voor de aanschaf van warmtepompen en 500 miljoen om gebouwen van bijvoorbeeld de politie, justitie, en ook scholen en ziekenhuizen energiezuiniger te maken.

Ook gaat er extra geld naar gemeenten en provincies om publieke voorzieningen in stand te houden. Volgend jaar wordt 1,3 miljard euro ingezet om tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Voor verkiezingen wordt 6,5 miljoen uitgetrokken in 2022, vooral om gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk te maken. Geheime dienst AIVD krijgt er jaarlijks structureel 15 miljoen bij, onder meer om zicht te houden op ’ongewenste buitenlandse financiering van salafistische aanjagers’.