Nieuws/Binnenland
589030845
Binnenland

Rutte over vakantie koning: ik heb verkeerde inschatting gemaakt

Den Haag - Premier Mark Rutte neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich van de mislukte vakantieplannen van de koning.

„Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt”, schrijft de minister-president in een brief aan de Tweede Kamer.

„In het algemeen behoren reizen naar het buitenland van de Koning die geen onderdeel uitmaken van zijn publieke functie, tot zijn persoonlijke levenssfeer die wordt gewaarborgd door de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Ten aanzien van artikel 41 Grondwet geldt daarbij het voorbehoud dat het openbaar belang in acht wordt genomen. De minister-president beoordeelt of dit het geval is en verstrekt informatie indien het openbaar belang aan de orde is”, aldus Rutte.

„Ik heb te laat beseft, zeker na de persconferentie van dinsdagavond 12 oktober jl., dat de voorgenomen vakantie, die paste binnen de voorschriften, niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen. Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid.”

Rutte komt ook terug op de persconferentie van vicepremier Hugo de Jonge van afgelopen vrijdag. Die verklaarde toen ’niet bekend’ te zijn met de vakantie van Willem-Alexander. Ook de plaatsvervangend-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verklaarde ’niet bekend’ te zijn met de vliegreis naar het zonnige Griekenland.

’Mogelijke vakantie besproken’

Nu blijkt dat de vraag voor De Jonge, noch voor de RVD uit de lucht kwam vallen. In de voorbereiding van de persconferentie is een mogelijke vakantie besproken, schrijft Rutte. Dit gebeurde omdat op sociale media berichten opdoken dat het regeringstoestel werd klaargemaakt voor vertrek. „Deze tweet leidde tot navraag en nader beraad dat voor de persconferentie geen duidelijkheid had opgeleverd waardoor toen niet duidelijk was of de Koning op vakantie ging of niet”, schrijft Rutte. „Ik had hem hierover tevoren, conform de bij dit onderwerp gebruikelijke werkwijze, niet geïnformeerd”, aldus de premier over zijn contact met de vicepremier.

Rutte sluit af met een advies voor Nederland. „Ik hecht er aan te bevestigen dat er geen enkele twijfel kan bestaan over de gezamenlijke inzet het COVID 19-virus eronder te krijgen en de noodzaak de richtlijnen na te volgen.”

Hoewel de brief van Rutte leest als een boetedoening, is het doen en laten van de koning staatsrechtelijk te allen tijde de verantwoordelijkheid van de minister-president. De koning bepaalt zelf of hij op vakantie gaat. Zelfs als Rutte de vorst heeft geadviseerd om niet op vakantie te gaan en hij dat toch doet, is Rutte degene die daar verantwoordelijk voor is.

Geen onderscheid tussen opvattingen van premier of vorst

De inhoud van de gesprekken tussen Rutte en de koning zijn geheim. De premier kan staatsrechtelijk geen onderscheid maken tussen opvattingen van hem of van de vorst. Daarmee rest Rutte in alle gevallen niets anders te doen dan de koning persoonlijk te verdedigen, ook al kan hij in feite van mening verschillen met Willem-Alexander.

safe-and-fast iconVeilig betalen
box icon14 dagen bedenktijd
safe-and-fast iconVeilig betalen
box icon14 dagen bedenktijd