Nieuws/Binnenland
59854
Binnenland

Rubberkorrelbranche legt zichzelf veel strengere regels op

LEIDEN - De rubberkorrelbranche legt zichzelf een strengere norm op als het gaat om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het granulaat. Vanaf 1 maart moeten de korrels aan veel strengere regels voldoen. Daarmee wil de branche de discussie over de rubberkorrels op kunstgrasvelden inperken.

Die onrust ontstond na een uitzending van tv-programma Zembla, waarin vraagtekens werden gesteld bij het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van sporten op de rubberkorrels. Het RIVM deed opnieuw onderzoek en concludeerde in december dat er geen gezondheidsrisico’s zijn: er zitten gevaarlijke stoffen in de korrels, maar die komen niet uit het granulaat. Ze zitten als het ware vast in de korrels.

Heikel punt bleef echter de productnorm die geldt voor de vermalen autobanden. Die moet aangeven hoeveel gevaarlijke stoffen er maximaal in de rubbersnippers mogen zitten. Op dit moment zijn er twee opties: de mengselnorm en de veel strengere artikelennorm. Het RIVM adviseerde een tussenvorm: „Het RIVM adviseert de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.”

Dat is precies wat de rubberkorrelbranche nu doet: vanaf 1 maart mag er maximaal 20 milligram van de acht belangrijkste, kankerverwekkende PAK’s per kilo in de rubberkorrels zitten. Dat is twee keer zo hoog als de consumentennorm, maar tientallen keren lager dan de mengselnorm. De branche meldt op basis van eigen onderzoek dat 98,7 procent van de velden al voldoet aan deze norm.

Brancheorganisatie Band en Milieu gaat in de gaten houden dat korrelmakers de norm naleven. Bedrijven die zich niet houden aan de nieuwe regels, kunnen door de branchevereniging buitenspel worden gezet. Zij mogen dan geen korrels meer leveren voor kunstgrasvelden.

De strengere norm gaat niet over andere stoffen in de korrels. Zo bleek uit het RIVM-onderzoek van december ook dat er bepaalde soorten zware metalen, zoals zink, in het spul zitten. Die kunnen, zo bleek al tijdens een RIVM-onderzoek uit 2007, uit de korrels ’lekken’ en in de bodem of de omgeving komen. Een goede ondergrond onder het veld, met name een laag lavasteen en een laag zand, zouden dat moeten voorkomen.

Die voorwaarde legde bandenbranchevereniging VACO vast in een zorgplichtdocument in 2008. Daarin staat ook dat het raadzaam is dat eigenaren van kunstgrasvelden kunnen aantonen dat hun korrels uitsluitend zijn gemaakt van autobandenkorrels. Daar blijkt niet iedereen zich aan te houden: in het RIVM-onderzoek bleken 9 van de 100 onderzochte velden ook korrels te bevatten die niet gemaakt waren van oude autobanden. Mensen uit de branche vermoeden dat er bijvoorbeeld ook rubberstrips van autodeuren zijn gebruikt. Het RIVM constateerde dat in twee van deze velden een hogere concentratie ftalaten zat.

Eind deze maand moeten de resultaten bekend worden van twee andere onderzoeken naar kunstgrasvelden. Die gaat over het gebruik van chemicaliën op met name hockey- en korfbalvelden en naar het verspreiden van microplastics die afkomstig zijn van de plastic grassprieten in het veld.