Nieuws/Binnenland
59893
Binnenland

Jeugd ’vergiftigd’ met terreurlessen

Zoetermeer - Ons land krijgt te maken met meer en gevaarlijker uit IS-gebied terugkerende jihadisten. Een aantal zou hier volgens de AIVD een aanslag kunnen plegen. Zelfs jongetjes van negen jaar worden als een risico beschouwd.

De dienst zegt dat in een rapport dat vandaag verschijnt. Dat de veiligheidsdienst ook al kijkt naar jochies vanaf de leeftijd van circa negen jaar komt omdat zij in IS-gebied worden ingezet om aanslagen te plegen. Bij IS krijgen kinderen vanaf jonge leeftijd volgens de AIVD training in de omgang met vuurwapens en in het maken van explosieven. Bovendien worden kinderen in de schoolgaande leeftijd gehersenspoeld met opruiende jihadlessen.

De directeur-generaal van de AIVD, Rob Bertholee, roept politie, justitie en gemeenten op alert te zijn. „Dat is ook de reden om informatie over dit onderwerp openbaar te delen. Het is van groot belang dat per persoon zorgvuldig ingeschat wordt welk risico van hem of haar uitgaat. Het is niet nodig en voor ons onmogelijk om iedere terugkeerder dag en nacht te monitoren.”

De AIVD verwacht dat meer Syriëgangers zullen terugkeren vanwege de verslechterende situatie in het kalifaat. IS wordt in Syrië en Irak steeds verder in het nauw gedreven en moet grondgebied prijsgeven. De verantwoordelijke Amerikaanse luitenant-generaal Stephen Townsend stelde begin deze maand dat Mosul en Raqqa, de belangrijkste steden van IS, nog voor de zomer zullen zijn gevallen.

Voor zover bekend reisden 280 Nederlanders richting het kalifaat. Vijftig kwamen terug. De AIVD denkt niet dat alle Syriëgangers weer voet op Nederlandse bodem zullen zetten. Een deel zal sneuvelen, anderen zullen hun heil elders zoeken wanneer het kalifaat valt omdat ze zich in ons land niet meer op hun plek voelen. „We zien de laatste maanden al wat meer mensen terugkeren. Het precieze verloop van terugkeer is moeilijk te voorspellen en hangt deels samen met de druk op IS”, zegt Bertholee.

De AIVD verwacht dat de jihadisten niet in grote groepen tegelijk komen, maar druppelsgewijs.

Het risico dat van de nieuwe terugkeerders uitgaat, is groter omdat zij zonder uitzondering langer dan een jaar in het kalifaat verbleven en bijna allen gevechtservaring hebben opgedaan. „Ze zijn gehard in de strijd, hebben een jihadistisch netwerk opgebouwd en doen ervaringen op die de drempel naar geweld verlagen”, legt Bertholee uit.

De dreiging die van de IS-aanhangers uitgaat is potentieel groot en zit hem niet alleen in strijders die bereid zijn hier een aanslag te plegen. Het gaat ook om mensen die actief kunnen worden in de rekrutering van nieuwe jihadisten of de voorbereiding van terreurdaden. „Daardoor kan een klein aantal terugkeerders al leiden tot een grotere dreiging voor de Nederlandse nationale veiligheid”, zo stelt de AIVD.