Nieuws/Binnenland
59986
Binnenland

Weer meer mensen onder bewind gesteld

DEN HAAG - Het aantal volwassenen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe. Dat blijkt uit woensdag bekendgemaakte cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Sinds 2009 is er sprake van meer dan een verdubbeling. Volgens de Raad is deze stijging onder meer terug te voeren op de vergrijzing en het groeiende aantal dementerenden.

Als iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter zo iemand onder curatele stellen of een bewindvoerder aanstellen. De rechter controleert elk jaar of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet.

Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak maakt zich zorgen of rechters wel genoeg tijd hebben voor dit toezicht. „Goed toezicht voorkomt fraude. Als de wet regelt dat de rechter toezicht houdt, verwachten de mensen dat er effectief wordt gecontroleerd.”