Nieuws/Binnenland
60293
Binnenland

Marcel Peereboom Voller

Agenda

Wanneer wij op 15 maart met een recordaantal van dertien miljoen stemgerechtigden op een recordaantal van 28 deelnemende partijen gaan stemmen; wanneer wij in dat krappe hokje worstelen met een stembiljet ter grootte van een strook behang en het met veel pijn en moeite uitvouwen om onze keuze te kunnen maken; wanneer de uitslag daar is en er uiteindelijk een nieuw kabinet is gevormd… Dan ligt de politieke agenda voor de nieuwe bewindvoerders en volksvertegenwoordigers al vast.

Er zijn zaken waarmee dit land nooit klaar is. Problemen in steen gebeiteld, voor altijd. Vraagstukken waar politici vroeger, nu en in de toekomst mee worstelen en over struikelen.

Ten eerste de Heintje Davids der schandalen: de Teevendeal. Steeds als je denkt dat het wel klaar is, komt het terug op het bordje van eenieder die ermee te maken heeft gehad. Minister Ard van der Steur stapte op, de kous leek daarmee weer even af, maar nu wil de oppositie alsnog van Mark Rutte weten hoe het kan dat zijn naaste medewerkers van de belastende informatie op de hoogte waren, terwijl de premier zelf er niets van zou hebben geweten.

Zet het maar vast in uw agenda, dames en heren politici, mocht u na 15 maart door het volk tot het ambt worden geroepen. De Teevendeal is aandachtspunt één.

Lees u vast in over de zwartepietendiscussie. Ga er maar van uit dat dit dossier u tot in lengte van dagen zal achtervolgen. Ook vandaag weer debatteert men in de Kamer over een voorstel van Martin Bosma van de PVV om Zwarte Piet bij wet te beschermen. Volgens Bosma moet worden vastgelegd dat Piet „een egaal zwart of donkerbruin gezicht heeft, roodgeverfde lippen, zwart krulhaar, goudkleurige oorbellen en een fluweelachtig pak draagt met pofbroek en een hoofddeksel met gekleurde veer”.

U lacht? Het zal zo’n vaart niet lopen? De lente komt eraan? Jawel. Maar vergis u niet. Staat u hoog op de lijst van uw partij, of wordt uw naam reeds in de Haagse wandelgangen genoemd? Zet dan nu uw tanden in dit hardnekkige agendapunt twee.

Punt drie: het gedoogbeleid. U weet natuurlijk dat er al 40 (!) jaar over deze kwestie wordt gesteggeld, namelijk dat het nogal verwarrend is dat de wietteelt en -inkoop illegaal is, maar verkoop en gebruik wordt gedoogd. Het debat hierover, afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer, zal ongetwijfeld worden vervolgd. Maak uw borst maar nat. Ik gok op nog eens 40 jaar.

Eeuwig terugkerende hoofdpijndossiers vier, vijf, zes, zeven, acht en negen: de trein, Groningen, de bijverdiensten en nevenfuncties van burgemeesters en wethouders, de salarissen van NPO-kopstukken, hoofddoekjes in de openbare ruimte, kunstgraskorrels ja of nee. O ja, en natuurlijk punt tien: de ov-chipkaart. Laat ons bidden dat we voorlopig nog niet toe zijn aan een nieuw paspoort.

Regeren is vooruitzien. Spoed u dus naar de kantoorboekhandel voor drie dozijn multomappen, stel uw dossiers samen en recht de rug. Doe het. Voor volk en vaderland.

Veel succes!