Nieuws/Binnenland
607212983
Binnenland

OM Noord-Holland wil 82 politierechterzaken schrappen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat de rechtbank vragen om 82 strafzaken te schrappen. Op 1 december worden deze ’oude zaken’ voorgelegd aan de politierechter. Minister Franc Weerwind informeerde de Tweede Kamer hier donderdag over tijdens een debat over de begroting van Justitie en Veiligheid.

Het OM vraagt tijdens een speciale politierechterzitting in de rechtbank in Haarlem om niet-ontvankelijk te worden verklaard in deze tientallen zaken. Volgens een woordvoerster van het OM betreft het „oude zaken over lichtere strafbare feiten die speelden tussen 2010 en 2016.” In september speelde iets soortgelijks bij het arrondissement in Den Haag, waar het OM aan de meervoudige kamer vroeg om een streep te halen door 53 zaken in verband met capaciteitsproblemen.

Weerwind zegt woensdag te zijn geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Weerwind heeft onlangs toegezegd om de Tweede Kamer over zulke ontwikkelingen te informeren. „Ik betreur het dat ik dit nu moet doen.” Hij zegt dat de slachtoffers inmiddels zijn geïnformeerd. „Het is vers nieuws voor mij. Ik ga komende week in gesprek met het OM en de Raad voor de rechtspraak om hier een nadere toelichting op te krijgen.”

Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP dringt erop aan dat de Tweede Kamer een landelijk totaalbeeld krijgt van het aantal zaken dat niet meer voor de rechter wordt gebracht. „Elke keer komen er weer nieuwe verhalen naar buiten en elke keer schaadt dat ook weer het vertrouwen van burgers in de rechtspleging. Daarom is het van belang een totaalbeeld te hebben. Weerwind heeft dit toegezegd. Ik sta hier met een zwaar gemoed. Ik ben hier niet blij mee.”

„Met deze ’oude-zakenzitting’ hoopt het OM dat in een keer meerdere zaken kunnen worden beëindigd zodat er meer zittingscapaciteit overblijft voor zaken die het OM urgenter vindt”, aldus de woordvoerster van het OM. Ze zegt dat de voorraad zaken groter is dan de zittingscapaciteit van de rechtbank. In overleg met de rechtbank Noord-Holland is besloten tot een themazitting.