Nieuws/Binnenland
608524795
Binnenland

Spoedinvestering van 50 miljoen tegen woningnood

Den Haag - Woningnood moet de kop in worden gedrukt door al dit jaar 50 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor woningbouw. Het kabinet kondigt die vervroegde investering aan om de bouw tijdens de coronacrisis door te laten gaan.

Naar verwachting kunnen daarmee 10.000 woningen worden gebouwd voor zogenoemde ’spoedzoekers’, zoals daklozen en arbeidsmigranten. Ook starters en mensen met een middeninkomen moeten daardoor op termijn makkelijker een huis kunnen vinden.

„We kunnen het ons niet veroorloven dat investeringen achterblijven en de bouwsector in een crisis belandt. Daarvoor is en blijft het woningtekort te groot”, zegt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). „Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen.”

1 juli

Het bedrag komt uit de woningbouwimpuls van 1 miljard euro die op Prinsjesdag al werd aangekondigd. Het bedrag wordt ’naar voren gehaald’, zodat er dit jaar 50 miljoen euro extra geld beschikbaar is. Het doel is dat er sneller meer betaalbare huizen voor starters en middeninkomens gebouwd kunnen worden. Vanaf 1 juli kan er een beroep op de woningbouwimpuls worden gedaan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er voldoende animo vanuit de regio is om met het bedrag aan de slag te gaan. „Er staan nu al voor honderden miljoenen aan plannen klaar om ingediend te worden.”

Volgens Ollongren is er niet alleen geld nodig om door te blijven bouwen in crisistijd. Gemeenten worden daarom ondersteund bij vergunningverlening en andere procedures die nodig zijn. Hier komt 20 miljoen euro voor beschikbaar. Met gemeenten wordt besproken hoe er voldoende grond vrijgemaakt kan worden voor woningbouw.

Het doel van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar wordt niet gehaald door de problemen met stikstof, pfas en nu ook door de coronacrisis. Volgend jaar groeit het aantal nieuwe vergunningen mogelijk iets naar 65.000. In dat jaar worden naar verwachting 50.000 woningen opgeleverd. Dat schreef het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onlangs in een rapport over de gevolgen van de coronacrisis.