Nieuws/Binnenland
611070482
Binnenland

Spanning voor laatste tijdvak: uniek slagingspercentage van 2020 lijkt niet te overtreffen

Op 15 juli horen de laatste herkansers of ze hun schooltas ook buiten aan de vlaggenstok kunnen hangen.

Op 15 juli horen de laatste herkansers of ze hun schooltas ook buiten aan de vlaggenstok kunnen hangen.

Amsterdam - Terwijl de laatste eindexamenscholieren momenteel bikkelen voor hun herkansing, zijn de ’geslaagd-cijfers’ van 2020 binnen. Het CBS maakte dinsdag bekend dat bijna honderd procent van de examenleerlingen vorig jaar het diploma heeft behaald. Vanwege de corona-uitbraak werd het centraal examen toen geschrapt en werd het eindcijfer gebaseerd op de schoolexamens.

Op 15 juli horen de laatste herkansers of ze hun schooltas ook buiten aan de vlaggenstok kunnen hangen.

Op 15 juli horen de laatste herkansers of ze hun schooltas ook buiten aan de vlaggenstok kunnen hangen.

Spannende dagen breken aan voor een nog kleine groep middelbare scholieren. Van 6 tot 9 juli is namelijk het derde en laatste tijdvak voor de centraal examens (ce’s). Dat betekent dat alle eindexamenscholieren aan het einde van volgende week definitief weten of ze kunnen uitkijken naar een vervolgopleiding of dat ze nog een jaartje over moeten doen. Hoe anders was dat vorig jaar, toen bijna alle laatstejaars hun diploma in ontvangst mochten nemen zonder eerst het zenuwslopende telefoontje af te moeten wachten.

Corona

In 2020 werden de centraal examens vanwege de coronapandemie namelijk opgeschort en werd het diploma uitgereikt aan de hand van de uitkomst van het schoolexamen. Daarbij kregen leerlingen de mogelijkheid om twee (havo, vwo, vmbo-g en vmbo-t) of drie (vmbo-b en vmbo-k) toetsen te herkansen.

Lees hieronder verder

Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat het slagingspercentrage vorig jaar bijzonder hoog was. Het naderde zelfs de honderd procent, zoals blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Variërend van 98 procent voor leerlingen op de havo tot 99,5 procent voor vmbo-g-leerlingen. Het gemiddelde cijfer op de eindlijst was voor de verschillende onderwijsniveaus niet veel hoger ten opzichte van eerdere schooljaren.

Regels versoepeld

Eerlijk of niet, dit jaar moesten zo’n 200.000 middelbare scholieren weer ’gewoon’ blokken voor hun centraal eindexamens. Wel zijn de regels wat versoepeld: leerlingen hebben de mogelijkheid om twee vakken te herkansen; één meer dan anders. Daarnaast mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen, als dat het verschil maakt tussen geslaagd of gezakt. Dat mag echter geen kernvak zijn, zoals Nederlands.

De vraag is of het slagingspercentage dit schooljaar ook weer zo hoog zal liggen. De examens zorgden namelijk voor een recordaantal klachten bij scholierenbond LAKS. Aan de andere kant was de normering in de eerste twee tijdvakken hoger dan in voorgaande jaren (2015-2019).

Derde tijdvak

Dit jaar is er voor het eerst een derde tijdvak. Scholieren konden ervoor kiezen om examens te spreiden over de eerste twee tijdvakken. Zo hadden ze meer tijd om zich voor te bereiden en kwamen ze niet in de knel als ze plotseling in quarantaine zouden moeten. In het derde tijdvak, dat dinsdag begint, kunnen ze daardoor nog toetsen herkansen.

De hele examenperiode is daardoor uitzonderlijk lang. De eerste toetsen waren op 17 mei. Op 10 juni hoorden de leerlingen die al hun examens in de eerste ronde deden al of ze geslaagd waren. Op donderdag 15 juli is het aan de laatste herkansers om vol spanning te wachten op het verlossende telefoontje.