Nieuws/Binnenland
611449749
Binnenland

’Nieuwe kabinet moet een duurzaam migratiebeleid ontwikkelen’

Adviescommissie pleit voor Immigratie-minister

Het wordt drukker... Mogelijk wonen er in 2050 19,3 miljoen mensen in ons land.

Het wordt drukker... Mogelijk wonen er in 2050 19,3 miljoen mensen in ons land.

Amsterdam - Het nieuwe kabinet moet een minister van Immigratie aanstellen en een duurzaam migratiebeleid ontwikkelen. Nuchter, taboedoorbrekend en gestoeld op feiten. Daarvoor pleit de migratieraad van de regering.

Het wordt drukker... Mogelijk wonen er in 2050 19,3 miljoen mensen in ons land.

Het wordt drukker... Mogelijk wonen er in 2050 19,3 miljoen mensen in ons land.

Het is al jaren een heet hangijzer: migratie. Een onderwerp dat veel emotie oproept. In Den Haag ontbreekt het vooral aan samenhangend beleid, signaleert hoogleraar Monique Kremer (Universiteit van Amsterdam) die voorzitter is van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Dat bestaat uit een tiental experts zoals hoogleraren en geeft het kabinet (on)gevraagd advies.

Duurzaam beleid

Nu de bevolkingsgroei de komende dertig jaar vooral wordt aangejaagd door immigratie is het tijd voor duurzaam beleid, betoogt Kremer. Te beginnen met de herintroductie van een officiële minister van Immigratie die de regie voert. Het beleid is momenteel volgens haar te versnipperd en verdeeld over verschillende ministeries. „Terwijl immigratie gaat over een heel breed palet”, signaleert Kremer. „Niet alleen huisvesting, maar ook onderwijs en integratie. Als je beleid wilt verduurzamen moet je die versnippering tegengaan.”

Migratie is een onderwerp dat veel emotie oproept, signaleert hoogleraar Monique Kremer.

Migratie is een onderwerp dat veel emotie oproept, signaleert hoogleraar Monique Kremer.

Een langetermijnvisie is cruciaal, betoogt Kremer. „Aan welke migranten heeft de arbeidsmarkt behoefte en hoeveel? Bereidt ze in hun thuisland voor op het werk in Nederland en maak afspraken dat migranten na verloop van tijd weer teruggaan”, somt de hoogleraar op. „Kijk ook naar statistieken. Voor welke groepen is de kans het grootst dat zij succesvol zijn? Breng dat samen met werkgevers in kaart en spreek doelstellingen af”, zegt Kremer die benadrukt dat langetermijndenken het uitgangspunt is. „Net zoals in Engeland en Australië gebeurt waar speciale commissies onderzoek doen. Maar in Nederland heerst daar een taboe op.”

Grip

Het mes snijdt daardoor volgens haar aan twee kanten. „Een land houdt beter grip op migratie. En betere regulatie kan bovendien als een ’ventiel’ fungeren om de druk op illegale immigratie te verminderen”, betoogt Kremer. „Dat heeft een dempende werking. In Duitsland hebben ze een legaal kanaal voor arbeidsmigratie vanuit Albanië. Daardoor kwamen er minder Albanezen en verdwenen er minder in de illegaliteit. Er zou ook ruimte moeten zijn voor dit soort creatieve oplossingen.”