Nieuws/Binnenland
61179
Binnenland

Zittenblijver kost 7400 euro per jaar

Lenteschool voor de laatste loodjes

Conrector Marion Hagdoorn: „Als de overheid hiervoor geld geeft, maken wij er gebruik van.”

Conrector Marion Hagdoorn: „Als de overheid hiervoor geld geeft, maken wij er gebruik van.”

Amsterdam - Na de zomerscholen laten leerlingen in het voortgezet onderwijs zich nu ook massaal bijspijkeren in de lentescholen. In mei zullen naar verwachting ruim 7000 scholieren hun vakantie opofferen om te voorkomen dat ze blijven zitten.

Conrector Marion Hagdoorn: „Als de overheid hiervoor geld geeft, maken wij er gebruik van.”

Conrector Marion Hagdoorn: „Als de overheid hiervoor geld geeft, maken wij er gebruik van.”

Vorig schooljaar was de eerste keer dat lentescholen van start gingen; 195 middelbare scholen deden eraan mee. In totaal 6772 leerlingen werden verspreid over 97 lentescholen bijgespijkerd in de lesstof. Ruim driekwart ging over naar het volgende schooljaar. Het is daarbij – anders dan bij zomerscholen – niet 1 op 1 vast te stellen of dit alleen dankzij de lentescholen was. Dit omdat na de meivakantie nog toetsen volgen. ,,Maar dat lentescholen een positief effect hebben op het overgaan naar een volgend schooljaar is wel duidelijk,” vertelt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs.

Is dit niet weer een vorm van schaduwonderwijs, waarbij ouders hun kinderen voor veel geld elders laten bijspijkeren?

Schueler: ,,Juist niet. De zomerscholen zijn vijf jaar geleden opgetuigd door CNV Onderwijs en de VO-raad en worden bekostigd door de overheid. Ook dit jaar is er weer negen miljoen euro voor uitgetrokken. Dat lijkt veel geld, maar een zittenblijver kost de overheid 7400 euro per jaar en een leerling op de zomer- of lenteschool 650 euro. Het positieve van lente- en zomerscholen is dat elke leerling de kans krijgt om hieraan deel te nemen. Het wordt vanuit school georganiseerd. De docent gaat samen met de leerling en ouders aan de slag om te kijken, wat er nodig is voor een beter resultaat. Deze scholen zijn voor iedereen toegankelijk en dragen daarom bij aan de kansengelijkheid. Dit is anders dan bij commerciële huiswerkbureaus, die zich vooral richten op kinderen met draagkrachtige ouders.”

Maar moeten die docenten dan ook in de vakantie lesgeven?

,,Sommige scholen kiezen ervoor om maatwerkafspraken te maken met hun eigen leraren. Maar meestal huurt een school een extern docentenbureau voor de extra lessen om het eigen lerarenkorps niet te veel te belasten.”

Hebben de docenten niet goed genoeg les gegeven of zitten die kinderen gewoon op een te hoog schoolniveau?

,,Docenten geven prima les, dit initiatief is een extra interventie. Het gaat vaak maar om een of twee vakken waarop de leerling blijft haken; de andere vakken kunnen ze qua niveau dus prima aan. Voor leerlingen die dreigen te doubleren, is dit een motiverend middel. Ze krijgen les in kleine groepen en de kans om hun cijfers op te halen. Daardoor kunnen ze alsnog met hun klasgenoten over naar het volgende schooljaar. En ze willen het graag; In totaal zijn vorig schooljaar 11.500 zomer- en lenteschoolleerlingen bijgespijkerd.”

Is het nu wachten op de herfst- of winterschool?

,,Het is aan de scholen zelf of zij daar behoefte aan hebben. Maar als er scholen zijn die al eerder in het jaar aan de slag willen met extra lessen is dat natuurlijk prima.”

’Wat weerstand bij docenten’

Het Revius Lyceum te Doorn biedt haar leerlingen zowel de zomerschool als de lenteschool dit jaar. Conrector Marion Hagdorn: „Wij grijpen alles aan om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Als de overheid hiervoor subsidie geeft, dan maken we daar gebruik van. Ook vinden we het fijn dat het voor alle leerlingen toegankelijk is.”

„Bij de docenten zat eerst wat weerstand. Dan kregen we te horen: ’Als die leerlingen het hele jaar al niet hard genoeg werken, waarom zouden ze dat dan wel doen in de bijspijkerlessen’. Maar ze begrijpen ook dat het vervelend is om een heel jaar te verliezen. Vorig jaar deden op mijn school twintig kinderen mee aan de lenteschool; hiervan gingen vijftien over. Aan de zomerschool deden dertig leerlingen mee en slechts twee doubleerden toch. Dit jaar bieden we de lentescholen aan leerlingen aan, die onvoldoende staan voor één vak. Dit is op vrijwillige basis.”

’Half jaar stof in vakantie ingehaald’

De nu 16-jarige Emma van Suchtelen heeft vorig jaar deelgenomen aan de lenteschool. ,,Ik zat in de vierde klas van het vwo en had economie in mijn profiel. Maar halverwege het jaar bleek dat dit niet echt mijn vak was. Dus ruilde ik dat in voor het vak aardrijkskunde. Toen zat ik met een achterstand van een half jaar. Om die stof in te halen, heb ik de lenteschool gevolgd. Mijn ouders vonden het fantastisch dat ik mijn vakantie ervoor opofferde. Het waren wel lange dagen hoor; van negen tot vier uur. En hoewel het maar één week intensief les was, is het wel gelukt. Uiteindelijk ging ik met een zes voor aardrijkskunde op mijn rapport over.”

’Onderbediend’

Volgens onderwijskundige Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht zegt de lente- of zomerschool niets over de kwaliteit van de docenten. „Eerder iets over de gespannen relatie tussen onderwijs en toetsing. Maar je zou wel kunnen concluderen dat er kennelijk te veel op het bordje van de leraar gelegd wordt, waardoor veel ouders en leerlingen zich ’onderbediend’ voelen. Onderwijskundig is het een prima concept: opgelopen achterstand wegwerken.” Hulshof ziet wel een beer op de weg: „Er dreigt het gevaar dat een docent denkt: ’dat kind geef ik geen aandacht meer, want die gaat straks toch naar de lente- of zomerschool’. En waarom wordt dit niet gedaan voor de excellente leerlingen die zich willen verdiepen?”