Nieuws/Binnenland
611991961
Binnenland

’Minister doet wonen er nu maar een beetje bij’

CDA en PvdA: VROM moet terug

De kritiek op D66-minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) zwelt vanwege de woningcrisis meer en meer aan.

De kritiek op D66-minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) zwelt vanwege de woningcrisis meer en meer aan.

Den Haag - De woningnood moet het hoofd worden geboden door in een volgend kabinet een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) aan te stellen. Alleen op die manier kan volgens CDA en PvdA regie worden herwonnen over de woningmarkt.

De kritiek op D66-minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) zwelt vanwege de woningcrisis meer en meer aan.

De kritiek op D66-minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) zwelt vanwege de woningcrisis meer en meer aan.

Coalitiepartij CDA en PvdA roepen het kabinet woensdag op om VROM weer terug te laten keren in politiek Den Haag. „De regie moet terug, de huidige minister doet wonen er maar een beetje bij”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. Die huidige minister - Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) - krijgt het niet voor elkaar om iets te doen aan tekorten op de woningmarkt, al pronkt ze er opzichtig mee haar eigen doelstelling van 75.000 nieuwe woningen per jaar te hebben gehaald.

Kritische partijen zijn desondanks ontevreden over de manier waarop het nijpende woningtekort nu wordt aangepakt. „Onze oproep is een signaal dat er iets moet veranderen om meer grip te krijgen op ruimtelijke opgaven”, zegt CDA-Kamerlid Ronnes. „Er is te weinig slagkracht.”

Bouwen, bouwen, bouwen

Vanuit de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer klinkt een roep om meer regie, al zijn andere partijen huiveriger om daar de naam ’VROM’ aan te koppelen. Als er maar meer en sneller gebouwd wordt, klinkt het. Van Veldhoven denkt zelf de zaak onder controle te hebben door vrijblijvende afspraken te maken met regio’s, de zogeheten ’woondeals’.

CDA en PvdA stellen dat beleid om nieuwe woningen te kunnen bouwen nu te versnipperd is en dat het de hoogste tijd is om daadkrachtiger op te treden, door ook te kijken hoe we de schaarse ruimte in ons land zo optimaal mogelijk kunnen benutten. „Nu zijn er vrijblijvende afspraken waarin wordt opgesomd wat er allemaal gebeurt, maar we moeten weer echt huisvesten”, aldus Nijboer. Welke ministeries nodig zijn komt normaal gesproken pas bij de formatie, kort na de verkiezingen, aan de orde.

Acute woningnood oplossen

De PvdA roept het kabinet op om nu al voorbereidingen te treffen, omdat de woningnood anders helemaal uit de klauwen loopt. De oproep sluit aan bij de steeds luidere noodkreet van experts.

Vanuit kenners wordt al langer opgeroepen om in te grijpen, voordat er helemaal geen betaalbare huizen meer zijn. „We praten er niet over en we regelen het ook niet”, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Hij vindt dat ruimtelijke ordening een eigen minister verdient. „Nu ontbreekt volkomen de regie.”