Nieuws/Binnenland
612498880
Binnenland

Ondanks overvol stroomnet

Kabinet zet in op grootschalige uitrol zonnepanelen

Zonnepark 't Oor.

Zonnepark 't Oor.

Den Haag - Ondanks het overvolle stroomnet zet het kabinet in op grootschalige uitrol van zonnepanelen. Zo wordt het verplicht om alle daken van grote bedrijfspanden geschikt te maken voor het volleggen met zonnepanelen. Dat betekent dat ze in ieder geval sterk genoeg moeten zijn om de constructie te kunnen dragen. Voor huizenbezitters wordt het bovendien financieel aantrekkelijker gemaakt om zonnepanelen aan te schaffen door de btw bij aankoop en installatie te schrappen. Ook wordt de zogeheten ’salderingsregeling’ opnieuw verlengd, waardoor de investering sneller kan worden terugverdiend.

Zonnepark 't Oor.

Zonnepark 't Oor.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) scherpt vooral de regels aan bij nieuwbouw van ’utiliteitsgebouwen’ met een dakoppervlak groter dan 250 vierkante meter. Zij krijgen vanaf 2025 een verplichting om het volledige dak te gebruiken voor de opwek van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, zonnewarmte of een combinatie daarvan. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe grote dakconstructies ’solar-proof’ worden ontworpen, ook als het stroomnetwerk het nog helemaal niet toelaat om zonnepanelen aan te sluiten. Ondanks miljardeninvesteringen in de uitbreiding van het elektriciteitsnet, zal komende jaren schaarste aan capaciteit blijven.

„Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat bij gebouwen waar zon op dak bij oplevering niet mogelijk is, bijvoorbeeld door netcongestie (overvol stroomnet, red.), dit op een later moment wel kan worden gerealiseerd, omdat het dak dan in ieder geval al op de juiste wijze is geconstrueerd.” Ook voor bestaande bouw worden de regels verruimd, zodat gemeenten in bepaalde gevallen regels kunnen opnemen om meer zonnepanelen op daken (groter dan 250 vierkante meter) te laten plaatsen, bijvoorbeeld na een verbouwing.

Saldering verlengd

Het kabinet komt huiseigenaren die willen investeren in meer opwek van duurzame energie ook tegemoet. Het kabinet stelt voor om per 1 januari een btw-nultarief in te voeren op de levering en installatie van zonnepanelen die geplaatst worden op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Particulieren die nu zonnepanelen aanschaffen kunnen de btw over de aanschaf en installatie ook al terugkrijgen, maar dat is ingewikkeld. Ook wordt de salderingsregeling verlengd. Via deze regeling wordt de teruggeleverde elektriciteit van de verbruikte elektriciteit afgetrokken.

Eerder was het plan om deze regeling af te bouwen vanaf 1 januari 2023. Het kabinet heeft nu besloten de startdatum van deze afbouw met twee jaar uit te stellen naar 1 januari 2025, onder andere omdat het wetsvoorstel lang op de plank heeft gelegen en moet worden aangepast. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd, daarna wordt stapsgewijs een afbouwpad ingezet. Pas vanaf 2031 kan er niet meer worden gesaldeerd. „Maar met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant”, aldus klimaatminister Rob Jetten.

Hij komt ook met een plan waarin gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf, Defensie en gebouwen van de Dienst Justitiële Inrichtingen ’waar mogelijk’ volledig worden volgelegd met panelen.