Nieuws/Binnenland
61414
Binnenland

’Woonmarkt moet je regionaliseren’

DELFT - Met de verkiezingen op komst, barst de verhitte discussie over de hypotheekrenteaftrek weer los. Linkse partijen willen er vanaf, terwijl rechts niet aan de net opgeleefde woningmarkt willen zitten. Dat laatste is niet verstandig, stelt Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing systems aan TU Delft. „Door de grote verschillen, moet je de woonmarkt eigenlijk regionaliseren.”

Handen wel of niet af van de hypotheekrenteaftrek?

„De hypotheekrenteaftrek is een heel verstorend instrument. Alle deskundigen geven, net als De Nederlandsche Bank aan dat we er op termijn van af moeten. De kwestie is: hoe kom je er van af? Wanneer en in welk tempo moet dit? Je moet ook goed kijken naar hoe de woningmarkt en de rente zich ontwikkelen. Dit is wel een gunstig moment.”

Waarom is dit een gunstig moment?

„De economie trekt aan en de woningmarkt is aan het oververhitten. Hierdoor kun je er naar verhouding weinig van merken. In Zweden is de hypotheekrenteaftrek beperkt toen er een recessie was. De Zweedse woningmarkt heeft toen vijf jaar stilgestaan. Dit heeft geweldige schade aangericht. De economie en mensen hebben er enorm onder geleden. In Engeland is de hypotheekrenteaftrek tijdens een stijging van de woningprijzen geleidelijk afgeschaft. Mensen hebben er daardoor weinig van gemerkt. In Nederland kan de oververhitting van de woningmarkt er ook door worden afgekoeld.”

Afschaffen kan niet in één keer?

„Nee. Je moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk beperken. Mensen moeten kunnen wennen en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Ook moet je goed kijken naar de zittende partijen. Mensen die recent een woning hebben gekocht moeten niet opeens met hele hoge lasten geconfronteerd worden. Lastenverlichting is daarom belangrijk. Huizenbezitters hebben heel veel lasten: OZB-belasting, overdrachtbelasting. Dat kun je allemaal meenemen in nieuw beleid.”

De oververhitte woningmarkt vindt alleen in steden en omliggende gebieden plaats. Is beperking van de hypotheekrenteaftrek landelijk gezien wel verstandig?

„Dat is een goed punt. In bepaalde gebieden loopt de woningmarkt helemaal vast, terwijl er in andere gebieden een groot woningoverschot is. Ik vind het verstandig om het woonbeleid meer te regionaliseren. Of je dat met de hypotheekaftrek moet doen weet ik niet. Maar de huuraftrek is bijvoorbeeld alleen goed voor de steden. Daar is het echt nodig. Maar een starterslening jaagt de prijzen in Amsterdam alleen maar op. Daar kun je beter bouwsubsidies inzetten. Terwijl je elders beter woningen kunt slopen.”