Nieuws/Binnenland
622098155
Binnenland

Zaal zat vol met voorstanders

Amsterdam ’manipuleerde’ bij participatie-bijeenkomst over draagvlak komst theater

Op deze plek in de Sloterplas, die gisteren een oase van rust was, wil het College van B en W de nieuwe Meervaart bouwen.

Op deze plek in de Sloterplas, die gisteren een oase van rust was, wil het College van B en W de nieuwe Meervaart bouwen.

AMSTERDAM - Om ’zogenaamd’ draagvlak te creëren voor de bouw van een nieuw Meervaart-theater in de Sloterplas werd door het Amsterdamse stadsbestuur eind september 2020 een nep-participatiebijeenkomst georganiseerd.

Op deze plek in de Sloterplas, die gisteren een oase van rust was, wil het College van B en W de nieuwe Meervaart bouwen.

Op deze plek in de Sloterplas, die gisteren een oase van rust was, wil het College van B en W de nieuwe Meervaart bouwen.

Dat blijkt uit een wob-verzoek dat een groep buurtbewoners heeft ingediend bij het College van B en W in de hoofdstad. Uit de documenten blijkt dat het stadsbestuur uiterst selectief te werk is gegaan wie de participatiebijeenkomsten wel mocht bijwonen en wie niet.

Wie de opgevraagde stukken bestudeert, kan niet anders concluderen dan dat D66-bestuurder Ronald Mauer van stadsdeel Nieuw-West er hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat de zaal vol kwam te zitten met voorstanders van het nieuwe theater in de Sloterplas, terwijl de hoofdstad wist dat de buurt tegen bouwen in de plas is.

’Ik ken ze vrijwel allemaal’

Een mail van Mauer spreekt boekdelen. Hij schrijft aan wethouders Van Doorninck en Meliani (beiden GroenLinks) dat gespreksleider en programma akkoord zijn bevonden. „Genodigden zijn allemaal relevante personen. Ik ken ze vrijwel allemaal. Begrijpelijk dat ze worden uitgenodigd. Ik vrees wel een tweestrijd tussen de uitgenodigde ’gewone bewoners’ (die tegen zijn) en de ’professionals’ (die allemaal voor zijn). Bij de laatste groep zijn ook nog mensen die ’van buiten’ komen. We moeten zorgen dat meer ’gewone mensen’ worden uitgenodigd die hebben laten weten dit een mooi plan te vinden.”

"We moeten zorgen dat meer ’gewone mensen’ worden uitgenodigd die hebben laten weten dit een mooi plan te vinden"

Uit de documenten blijkt dat de genodigden tijdens de bijeenkomst strategisch in de zaal werden geplaatst. De voorzitter kreeg strikte opdrachten dat er geen inhoudelijke discussie mocht plaatsvinden. De mix van uitgenodigde mensen was zodanig dat de verhouding positief was ten aanzien van de plannen om in de Sloterplas te gaan bouwen.

Wie uiteindelijk een uitnodiging voor de geheime participatiebijeenkomst ontving, werd op het hart gedrukt deze vertrouwelijk te behandelen.

Positief

De zogenaamde participatiebijeenkomst werd door Van Doorninck gebruikt voor een positief bericht op Twitter. De buurt reageerde verbijsterd. Alle mensen die in de maanden ervoor kritisch waren over de bouw van een nieuw theater, waren gepasseerd voor deze bijeenkomst.

De wethouder organiseerde de bijeenkomst nadat in de maanden ervoor veel kritiek werd geleverd op het democratische gehalte van de besluitvorming over het nieuw te bouwen theater.

Manipuleert

De voltallige oppositie in de gemeenteraad heeft in verband met deze zaak een spoeddebat aangevraagd voor volgende week. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren heeft het over „manipulatie”. „Was dit een plan van alleen de wethouders Van Doorninck, Meliani en stadsdeelbestuurder Mauer, of wist het gehele College van B en W van deze manipulatie?”, vraagt Van Lammeren zich af.

"Het is heel kwalijk gedrag"

Het was volgens hem een ’flauwekulparticipatie’. „Van Doorninck en Meliani vertellen daarna bij de gemeenteraad dat er een positieve houding is ten aanzien van een nieuwe Meervaart. En dat er draagvlak is. Het is heel kwalijk gedrag. De twee wethouders kunnen volgende week absoluut niet wegkomen met dat ze niets wisten van deze georkestreerde participatie, want betrokken kritische buurtbewoners zijn bij deze bijeenkomst bewust buiten de deur gehouden. Dat noem ik geen draagvlak creëren. Dat is draagvlak veinzen en uitholling van de democratie.”

Eind oktober 2020 werd het 100 miljoen euro kostende nieuwe theater verkocht als een cadeautje aan de stad voor het jubileumjaar in 2025. „Dat is een heel lelijk cadeautje om uit te pakken”, zegt Van Lammeren.

Begin vorig jaar moest er ineens een nieuwe Meervaart komen, herinnert Hélène de Bruine van de ChristenUnie zich. Aan bewoners werden twee locaties voorgelegd, waaronder nieuwbouw op de huidige locatie van het theater. De derde optie, een gebouw in de Sloterplas, werd tijdens die bijeenkomsten geheim gehouden, terwijl Van Doorninck en Meliani die al tot favoriet hadden gebombardeerd. „De hele participatie is een farce en een vooropgezet stuk geweest”, zegt De Bruijne.

Negatief advies achtergehouden

De discussie over de bewonersparticipatie over de bouw van een nieuw theater in de Sloterplas kwam eind juni 2020 in een stroomversnelling toen CU-duoraadslid Hélène de Bruijne vragen stelde over twee negatieve adviezen over de bouw van de nieuwe Meervaart, dat 88 meter diep in de Sloterplas wordt aangelegd en 25 meter hoog zal worden. In de informatie die de raadsleden kregen, werden de adviezen weliswaar kort genoemd, maar er werden totaal andere conclusies in plaats van de hoofdconclusie gedeeld door het College van B en W. De Bruine verwacht dat er nog heel veel informatie over het hele proces niet gedeeld is met de raad. „Er moet veel meer openheid komen”, vindt ze.