Nieuws/Binnenland
630118617
Binnenland

’25.000 gesprekken met advocaat opgenomen in gevangenissen’

DEN HAAG - Zo’n 25.000 gesprekken tussen advocaten en cliënten in gevangenissen zijn tussen 2013 en 2018 opgenomen. Vermoedelijk is 75 keer zo’n gesprek uitgeluisterd door een medewerker van de gevangenis. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van minister Dekker (Rechtsbescherming) is uitgevoerd.

Dergelijke gesprekken mogen helemaal niet worden opgenomen. Dekker laat weten het resultaat van het onderzoek hoog op te nemen. „Laat ik voorop stellen dat gesprekken tussen advocaten en gedetineerden altijd vertrouwelijk moeten blijven. Dat is een van de voorwaarden om onze rechtstaat goed te laten functioneren.”

In 2018 bleek dat er een programmeerfout zat in het telefoonsysteem dat in vrijwel alle Nederlandse gevangenissen wordt gebruikt, waardoor gesprekken tussen advocaten en hun cliënten ten onrechte werden opgenomen. De commissie vond nog een programmeerfout. Beide manco’s zaten er al vanaf het moment dat het systeem in gebruik werd genomen in 2013.

Na acht maanden worden gesprekken automatisch gewist. In de acht maanden voordat de fout werd opgemerkt werden er 3313 gesprekken opgenomen. Op basis van dát aantal schat de commissie dat er sinds 2013 zo’n 25.000 opnames zijn gemaakt.

De onderzoekers keken hoeveel niet-vertrouwelijke telefoongesprekken werden uitgeluisterd, over een periode van negen maanden. Op basis daarvan ramen ze dat van de telefoontjes die tussen 2013 en 2018 deels of geheel werden uitgeluisterd, er circa 75 tussen advocaten en cliënten waren.

Van de 3313 die zeker werden opgenomen, zijn er volgens de gegevens geen gesprekken uitgeluisterd. Maar, merkt de commissie op, het is mogelijk om gesprekken te downloaden uit het telefoonsysteem en op een ander systeem te beluisteren. Het is niet uit te sluiten dat dat is gebeurd. „Hierdoor is sprake van een blinde vlek in het onderzoek.”