Nieuws/Binnenland
632656348
Binnenland

Otten: ’Ik doe aangifte tegen Thierry Baudet’

Den Haag - Eerste Kamerlid Henk Otten slaat terug naar het bestuur van Forum voor Democratie dat hem gisteren uit de partij zette vanwege vermeende fraude. Hij kondigt aan dat hij vandaag aangifte wegens smaad doet tegen de top van de partij.

„Aangezien de ongefundeerde beweringen van het bestuur mijn goede naam en reputatie ernstig beschadigen zal ik vandaag aangifte doen bij de Politie Amsterdam tegen Thierry Baudet, Rob Rooken en Paul Frentrop wegens smaad”, twittert Otten in reactie. Hij zegt bovendien dat hij niet is gehoord in het interne onderzoek van Forum naar de vermeende fraude met subsidiegeld voor de partij en dat vindt hij ’laakbaar handelen’.

„Van ’subsidie-fraude’ zoals het bestuur beweert is absoluut geen sprake.” De voormalig penningmeester van de partij denkt dat de beschuldigingen tegen hem geuit worden omdat hij kritiek had op de koers van de partij onder leiding van Thierry Baudet. Dat zegt hij in een lange reactie op Twitter op het nieuws van woensdagavond dat hij geroyeerd wordt. Hij zou als penningmeester niet gefraudeerd hebben, maar enkel het slachtoffer zijn van een politieke afrekening.

Op de beschuldiging dat hij als penningmeester zou hebben samengespannen met een leverancier die ook te veel geld zou hebben gekregen via een valse factuur, zegt Otten dat het gaat om het bedrijf van Robert Baljeu. Op dat geld (29.000 inclusief btw) had Baljeu gewoon recht, zegt de mede-oprichter van Forum, vanwege diens werkzaamheden en een onderliggend contract. De overboeking zou dus geen fraude zijn, maar een gewone betaling. Omdat Baudet de overboeking plots via een andere manier wilde regelen, liep Forum juist subsidie mis, stelt Otten.

De oud-penningmeester denkt dat Baudet die overboeking plots anders wilde regelen zodat later de zaak „zou kunnen escaleren met zowel Baljeu als Otten, twee personen die beide publiekelijk hun bedenkingen bij de (te extreme) koers van Baudet hadden geuit in de media”.

Otten hoopt dat Forum de jaarrekening van 2018, het jaar waarin de fraude volgens de partij zou hebben plaatsgevonden, openbaart. „Waarschijnlijk weigeren Baudet en Rooken (bestuurslid, red.) de 2018 jaarrekening te publiceren omdat ze niet willen dat de leden zien dat de door Rob Rooken geleide campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Amsterdam heel veel geld heeft gekost (ruim 450.000 euro voor 3 raadszetels.” Volgens de voormalige penningmeester heeft hij Forum er daarna juist financieel bovenop geholpen.

Het bestuur van Forum schreef gisteravond ook het volgende over de reden van het royement: „De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018 en dat er geen verantwoording is afgelegd over aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten.” Maar op die beschuldiging gaat Otten vooralsnog niet in.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat Forum voor Democratie inderdaad een melding heeft gedaan van de onrechtmatige besteding van subsidiegeld. Maar het departement stelt via een woordvoerster: „Voor ons is er op dit moment geen reden om te denken dat subsidiegeld onrechtmatig is besteed.” Maar over hoe geld van leden is besteed, gaat het departement natuurlijk niet. Dus daar kan het ministerie geen oordeel over vellen.