Nieuws/Binnenland
636357648
Binnenland

Blijdorp krijgt lening van 10 miljoen bij gemeente Rotterdam

Rotterdam - De door de coronapandemie zwaar getroffen Diergaarde Blijdorp krijgt een lening van tien miljoen euro van de gemeente Rotterdam. Het college van burgemeester en wethouders komt met geld over de brug omdat de dierentuin acute hulp nodig heeft om een faillissement te voorkomen.

Het stadhuis vindt het essentieel dat de zoo blijft bestaan, omdat ‘de diergaarde een plek van de stad is, die meerdere belangrijke maatschappelijke functies verenigt.’ ,,Het belang van Diergaarde Blijdorp voor de stad is groot. Niet alleen Rotterdammers maar ook vele bezoekers van buiten de stad, komen er graag. Deze prachtige plek moeten we helpen in stand te houden”, stelt wethouder Bert Wijbenga (handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven).

Icoon

Het college wil er veel aandoen om de dierentuin te houden voor Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei eerder: ,,Als een icoon verdwijnt, amputeer je iets van het lijf van de stad. Als je Blijdorp failliet laat gaan, verdwijnt er een wezenlijk lichaamsdeel van de stad Rotterdam.”

Bij de besluitvorming is naast het feit dat de dierentuin een publiekstrekker en een groen oase in de stad is ook rekening gehouden met de bijdrage op het gebied van natuurbehoud. ,,Als Diergaarde Blijdorp sluit, kan het overgrote deel van de dieren naar verwachting niet naar andere dierentuinen, omdat deze zonder uitzondering, nationaal en internationaal, in eenzelfde situatie verkeren. Een faillissement van Blijdorp zou de meer dan 80 internationale onderzoeks- en fokprogramma’s, waar Diergaarde Blijdorp een cruciale rol in speelt, ook ernstig ontwrichten”, aldus het stadhuis in een persverklaring.

De dierentuin heeft financiële hulp nodig omdat de bezoekersaantallen door de coronacrisis kelderden. De omzet van Blijdorp is voor het allergrootste deel afhankelijk van bezoekers en dan met name in de maanden tussen april en oktober. Dan wordt het geld verdiend om de wintermaanden door te komen en te investeren in onderhoud. Toen vanaf midden maart de Diergaarde voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog moest sluiten, leidde dit tot een omzetverlies van meer dan 90%. Vanaf 20 mei is Diergaarde Blijdorp weer geopend voor bezoek, echter met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen en met een beperkt aantal bezoekers om te drukte te vermijden.

Diergaarde Blijdorp heeft zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van steunmaatregelen van het Rijk en heeft waar dat maar enigszins kon in de uitgaven gesneden, onderhoud tot een minimum beperkt en investeringen stopgezet. De lening is dan ook nodig om het hoofd boven water te houden.

,,Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de Gemeente Rotterdam op alle niveaus. Er zijn duidelijk niet alleen veel echte Blijdorperts in de stad, maar ook in het stadhuis. Met deze steun wenden wij een faillissement af. We krijgen de financiële ademruimte om de coronacrisis en haar gevolgen nu het hoofd te bieden. De steun schept voor ons de verplichting om de aangekondigde reorganisatie door te voeren, om zo weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen en deze lening terug te kunnen betalen”, aldus Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen.

Voorwaarden

Het college van B en W stelt wel voorwaarden aan de lening waarover trouwens de gemeenteraad nog goedkeuring moet geven. Na goedkeuring zal de lening in twee keer verstrekt worden. Begin november 2020 ontvangt Diergaarde Blijdorp een voorschot op de lening van 4 miljoen euro. In januari 2021 zal de overige zes miljoen euro verstrekt worden.

Zodra Diergaarde Blijdorp, door additionele steun van de overheid of via andere financiers, meer financiële ruimte krijgt, wordt de lening versneld afgelost. Daarnaast moet Diergaarde Blijdorp een herstructurering in de organisatie doorvoeren om haar vaste kosten te verlagen en de organisatie beter te kunnen laten meeademen met de bezoekersaantallen. ,,Het college ziet in dat deze steun voor Blijdorp noodzakelijk is. We zijn dan ook blij dat we als gemeente deze mogelijkheid kunnen bieden”, aldus wethouder Arjan van Gils (Financiën).