Nieuws/Binnenland
658012988
Binnenland

Uiterwaarden lopen vol door hoogwater rivieren

Het water in de rivier de Waal is aan het stijgen.

Het water in de rivier de Waal is aan het stijgen.

LELYSTAD - De lager gelegen uiterwaarden langs de rivieren gaan komend weekend volstromen door een verhoogde waterstand in Rijn, Waal en IJssel. De verhoogde stand wordt veroorzaakt door veel regen en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland.

Het water in de rivier de Waal is aan het stijgen.

Het water in de rivier de Waal is aan het stijgen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn zaterdag een piek van net onder de 13,00 meter boven NAP bij Lobith bereikt. Ook laaggelegen parkeerplaatsen aan de rivieren zoals in Tiel en Zaltbommel kunnen onderlopen en worden daarom afgesloten.

Rijkswaterstaat heeft de stuwen in de Nederrijn en Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend om het snelstromende rivierwater zo ruim mogelijk baan te geven. Waarschijnlijk stroomt de nevengeul langs de Waal bij Nijmegen ook vol. Die nevengeul is aangelegd om hogere waterstanden op te vangen. Als de nevengeul volloopt verdwijnt de „drempel” aan het begin van de geul onder water. Dat zorgt voor groot verval in het water net achter de drempel, wat heel populair is bij wildwaterkanoërs.

Waterschap Rivierenland, dat de rivierdijken vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland beheert, ziet geen reden voor dijkbewaking. Neerslag en kwelwater dat onder de dijk doorsijpelt wordt door gemalen uit de polders gepompt. Het schap is wel extra waakzaam op beschadigingen aan dijken en kades. Recreanten moeten niet in gebieden langs de rivieren komen die tijdelijk afgesloten zijn.