Nieuws/Binnenland
659650929
Binnenland

Nederland krijgt protocol voor toerisme

Er wordt onder meer besproken of er voor toeristen van buiten de Europese Unie wellicht andere spelregels moeten gelden dan voor EU-ingezetenen.

Er wordt onder meer besproken of er voor toeristen van buiten de Europese Unie wellicht andere spelregels moeten gelden dan voor EU-ingezetenen.

Den Haag - Achter de schermen wordt gewerkt aan een protocol om toerisme in Nederland ondanks de coronacrisis in goede banen te leiden.

Er wordt onder meer besproken of er voor toeristen van buiten de Europese Unie wellicht andere spelregels moeten gelden dan voor EU-ingezetenen.

Er wordt onder meer besproken of er voor toeristen van buiten de Europese Unie wellicht andere spelregels moeten gelden dan voor EU-ingezetenen.

Volgens Haagse bronnen zijn in ieder geval zes ministeries betrokken bij plannen die ervoor moeten zorgen dat toeristen ondanks de aanwezigheid van het coronavirus verantwoord naar ons land kunnen komen. Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, VWS, Infrastructuur en EZK zijn aangehaakt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijkt naar het impact van toerisme op het wegennet, het openbaar vervoer, scheepvaart en de luchtvaart. Vrijblijvend is die inschatting niet, klinkt het. Op basis daarvan wordt bepaald of er maatregelen nodig zijn als het door een toeristenstroom te druk zou worden.

Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) erkent bij het plan betrokken te zijn. Het ministerie laat weten vooral te kijken wat qua toerisme wel en niet kan. Volgens het departement draait het niet alleen om mogelijke risico’s. Ook economische belangen worden meegewogen.

Een van de vragen die voorliggen, is of er een gedwongen spreiding van bezoekers moet komen. Hierdoor zou voorkomen moeten worden dat trekpleisters als Amsterdam en Scheveningen propvol raken, met alle gevolgen van dien.

Lappendeken

Ook wordt er besproken of er voor toeristen van buiten de Europese Unie wellicht andere spelregels moeten gelden dan voor EU-ingezetenen. Andere Europese lidstaten zijn betrokken om te voorkomen dat er een lappendeken aan regels en eisen ontstaat.

De Europese Unie pleit voor betere coördinatie tussen landen bij het opheffen van reisbeperkingen, maar uiteindelijk zijn het de lidstaten zelf die beslissen voor wie ze de poort openzetten.

Voorlopig presenteren landen op eigen houtje plannen om het toerisme weer op gang te krijgen. Zo opent Italië de grenzen voor iedereen uit de Schengenzone vanaf 3 juni, hoopt Spanje dat begin juli te doen en verwelkomt Griekenland toeristen vanaf 15 juni.

Het streven van het kabinet zou zijn om komende weken een plan te kunnen overleggen, aangezien de zomervakantie nadert.