Nieuws/Binnenland
667106721
Binnenland

Schouten: onteigening boeren alleen als laatste middel

Demissionair Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) tijdens het eerste vragenuur na het zomerreces en in het tijdelijke parlementsgebouw.

Demissionair Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) tijdens het eerste vragenuur na het zomerreces en in het tijdelijke parlementsgebouw.

Den Haag - Demissionair landbouwminister Carola Schouten (CU) ’betreurt het’ dat scenario’s zijn uitgelekt voor de uitkoop van boeren om de stikstofuitstoot te beperken. De plannen zorgen voor grote beroering in de landbouwsector. Schouten benadrukt dat er ’geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden’.

Demissionair Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) tijdens het eerste vragenuur na het zomerreces en in het tijdelijke parlementsgebouw.

Demissionair Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) tijdens het eerste vragenuur na het zomerreces en in het tijdelijke parlementsgebouw.

Maandag werd bekend dat ambtenaren van de ministeries van Landbouw en Financiën scenario’s door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben laten doorrekenen. Daaruit volgt dat miljarden nodig zijn voor dergelijke uitkoopregelingen. In de Tweede Kamer en bij belangenorganisatie LTO klinkt harde kritiek op de uitgelekte scenario’s. Onder andere VVD, CDA, PVV, JA21, SGP en BBB voelen niets voor ’landjepik’-maatregelen.

Landbouwminister Schouten stelt dat onteigening van boeren ’alleen een sluitstuk is’. „Je komt niet langs en zegt: hoi, ik kom je onteigenen”, zegt Schouten. Ze wijst erop dat er wel maatregelen in de landbouwsector worden doorgevoerd. „Maar ik pleit voor een aanpak van een aantal zaken tegelijkertijd. Boeren horen nu dat het de ene keer nodig is om maatregelen te nemen voor het klimaat, dan vanwege stikstof en dan weer vanwege water. Wij hebben gezegd: laten we het nu in een keer goed doen. En niet mensen elke keer doldraaien met allerlei maatregelen.”

De minister wil daarom werken aan een ’gebiedsgerichte aanpak’. „Volgens mij is duidelijkheid altijd beter dan onzekerheid. We kijken dan: wat kan wel en wat kan niet in een gebied? Als er dingen niet kunnen, betekent dat ook dat je daar ruimhartig middelen tegenover moet zetten.” Zij benadrukt dat er toekomst is voor de landbouw in Nederland. „Ik wil niet van ’de boeren’ af.” Wel zullen sommigen elders of op een andere manier aan de slag moeten gaan. Pas als zij daar allemaal niet toe bereid zijn, kan onteigening in beeld komen.

Volgens Schouten blijft het overigens niet bij maatregelen voor alleen boeren. „De stikstofaanpak raakt alle sectoren. Het PBL kon nu niet in een keer alles doorrekenen, maar ook andere sectoren staan aan de lat om de stikstofuitstoot te verminderen.”