Nieuws/Binnenland
687696318
Binnenland

Nieuw regeerakkoord

’Nietsontziende drugscriminelen moeten naar Italiaans voorbeeld worden bestreden’: nieuwe kabinet trekt 1 miljard euro uit

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vugt is een penitentiaire inrichting met het hoogste niveau van beveiliging.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vugt is een penitentiaire inrichting met het hoogste niveau van beveiliging.

Den Haag - De georganiseerde misdaad moet naar Italiaans voorbeeld worden bestreden om te voorkomen dat nietsontziende drugscriminelen vrij spel hebben. VVD, D66, CDA en CU maken in het coalitieakkoord afspraken om dat voor elkaar te krijgen. Er wordt oplopend structureel 1 miljard euro uitgetrokken voor het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie en de inlichtingendiensten.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vugt is een penitentiaire inrichting met het hoogste niveau van beveiliging.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vugt is een penitentiaire inrichting met het hoogste niveau van beveiliging.

Na de moorden op advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries is er al meer geld uitgetrokken voor de strijd tegen georganiseerde misdaad. Uit het coalitieakkoord blijkt dat daar nog een schepje bovenop wordt gedaan, al zijn veel maatregelen ook al aangekondigd door het demissionaire kabinet. „De aanpak van ondermijning wordt verstevigd door aanpassing van wetgeving, opsporing, straffen, gegevensuitwisseling en detentie”, staat in de afspraken. „Daarbij betrekken we lessen uit de bestrijding van de maffia in Italië. We gaan de omstandigheden in de extra beveiligde inrichting (EBI) en het Italiaanse gevangenisregime vergelijken om te voorkomen dat vanuit gevangenschap netwerken worden aangestuurd.”

Meer wijkagenten

Er komen ook investeringen om dat mogelijk te maken. Onder meer in de justitie- en veiligheidsketen, de recherche, de rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), het gevangeniswezen en de reclassering. Ook komen er meer wijkagenten. Bovendien moet intensievere internationale samenwerking soelaas bieden. „Om grensoverschrijdende netwerken op te rollen en vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit te signaleren. We verscherpen de controles om fraude en corruptie bij logistieke knooppunten aan te pakken.” Er wordt door de partijen de belofte gedaan dat de landelijke recherche voldoende mensen en middelen krijgt.

Zware criminelen worden ’effectiever opgespoord en vervolgd’. „Bijvoorbeeld door het verbeteren van de kroongetuigenregeling en het verzwaren van de straffen om de georganiseerde misdaad beter te kunnen bestrijden.” Dat geldt voor verboden wapenbezit, hulp bij uitbraak en verboden productie, grootschalige handel en grootschalig bezit van drugs. De aandacht is extra gericht op afpakken van crimineel geld en goederen, ook als er nog geen veroordeling aan is gekoppeld.

Voorkomen criminaliteit

’Hoeders van de rechtsstaat’ worden beter beschermd door het zogeheten stelsel bewaken en beveiligen te verbeteren. Dit moet voorkomen dat rechters, journalisten, burgemeesters en advocaten nog meer gevaar lopen dan ze nu toch al doen. Maar ook het voorkomen van criminaliteit wordt nadrukkelijk genoemd in het het akkoord. ’We doen recht aan de wettelijke norm van minimaal 1 wijkagent per 5000 inwoners’, klinkt de belofte.

Radicalisering wordt onder meer bestreden met aangescherpte wetgeving. De maximale straf voor deelname aan een terroristische organisatie wordt verhoogd naar 20 jaar. Daar staat nu een maximumstraf van vijftien jaar op. De in de vorige periode ingeslagen weg met betrekking tot uitgereisde IS-ers wordt voortgezet. Dat betekent dat ze in sommige gevallen naar Nederland worden gehaald. Het argument was tot op heden vooral dat daarmee straffeloosheid wordt voorkomen.

Nieuw regeerakkoordLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover