Nieuws/Binnenland
694069399
Binnenland

Amsterdamsch Studenten Corps trekt stekker uit dispuutsontgroening na ’grove mishandeling en vernedering’

Studenten van studentencorps drinken bier voor hun studentenhuis.

Studenten van studentencorps drinken bier voor hun studentenhuis.

Amsterdam - De ontgroening ’onder de huidige opzet’ bij het Amsterdamsch Studenten Corps wordt voorgoed afgeschaft. Dat meldt het bestuur in een open brief op de website. De ontgroening werd vorige week al gestaakt na geweldsincidenten.

Studenten van studentencorps drinken bier voor hun studentenhuis.

Studenten van studentencorps drinken bier voor hun studentenhuis.

Het ASC-bestuur meldt in de brief de incidenten te hebben onderzocht. „Het is helaas zo dat ten minste zes disputen zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Dit heeft niets met ’kennismaken’ te maken”, zegt het Senaat.

Door deze mishandelingen liepen studenten tijdelijk letsel op, zoals ’blauwe plekken, mank lopen, wonden en striemen’. Deze verwondingen zijn het gevolg van fysieke mishandelingen. De studenten kregen ’trappen, stompen en klappen in het gezicht’.

„Ook is duidelijk dat vernedering leidt tot een slechte psychische gesteldheid van een aantal aspirant-leden. Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis”, aldus het Senaat.

De sociëteit blijft gesloten totdat het vervolgonderzoek is afgerond. Het Senaat roept slachtoffers op zich te melden bij de politie. Daarnaast onderzoekt het corps naar de mogelijkheden om civiel- en strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen plegers van geweld en psychologische vernedering.

Bij de disputen die nu zijn geschorst, heerst volgens het corps een verrotte cultuur. „Afspraken met deze disputen over de kennismakingstijd blijken niet te worden nagekomen, de Senaat is meermaals voorgelogen, misstanden worden verzwegen, verborgen en gebagatelliseerd terwijl aspirant-leden voortdurend worden gekleineerd.”