Nieuws/Binnenland
699264405
Binnenland

Onderzoek 1100 huurhuizen: 10% onderverhuur of drugspand

Het straatbeeld verandert langzaam in Bloemhof.

Het straatbeeld verandert langzaam in Bloemhof.

ROTTERDAM - De proef op Rotterdam-Zuid om het verloop onder bewoners in Bloemhof en Hillesluis aan te pakken is een succes volgens de gemeente en wordt verlengd. Wel is er verbazing dat de veiligheidsgevoelens onder de bewoners lager zijn geworden, terwijl er een eind werd gemaakt aan veel illegale bewoning en drugscriminaliteit.

Het straatbeeld verandert langzaam in Bloemhof.

Het straatbeeld verandert langzaam in Bloemhof.

In drie jaar tijd zijn 866 woningen van Woonstad met voorrang toegewezen aan ’woningzoekenden met werk, vrijwilligerswerk of studie’, laat burgemeester Ahmed Aboutaleb weten in een schrijven aan de gemeenteraad.

„Dit leverde een sterke verandering op in de samenstelling van de nieuwe huurders vergeleken met voorgaande jaren. Het percentage instroom van woningzoekenden met werk is gestegen van veertig procent in 2015 tot 85 procent in 2019.”

Misstanden aangepakt

Daarnaast zijn ook misstanden stevig aangepakt. Ruim elfhonderd adressen zijn onder de loep genomen, bij 980 daarvan is een huisbezoek afgelegd. Bij driekwart daarvan, 734 adressen, was ook echt iets niet in orde.

„Op 109 adressen heeft de aanpak geresulteerd in uitstroom omdat er sprake was van illegale onderverhuur of drugsgerelateerde criminaliteit vanuit de woning”, meldt de burgemeester. Daarnaast is voor 134 adressen een bestuurlijke maatregel aangevraagd en is op 55 adressen een zorgtraject opgestart.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de wijken leefbaarder en veiliger worden. Cijfermatig is dat ook gelukt, alleen de ervaringen van de mensen zelf laat een ander beeld zien, tot verdriet van Aboutaleb.

„Ondanks het feit dat de inzet en samenwerking veel positiefs heeft opgeleverd zijn er ook aandachtspunten. Als eerste valt de negatieve ontwikkeling van de veiligheidsbeleving op, die bijna haaks lijkt te staan op de objectieve vooruitgang die het wijkprofiel laat zien. Die subjectieve beoordeling vraagt aandacht.”

Hoe het komt dat de cijfers zo uiteen lopen is nog niet duidelijk, maar ’het is denkbaar dat de resultaten van de verbeterde werkwijzen nog niet terug te zien zijn in de ontwikkelingen van leefbaarheid en veiligheid’, aldus de gemeente. De proef in Bloemhof en Hillesluis is voorlopig met twee jaar verlengd.