Nieuws/Binnenland
70352
Binnenland

Zingen met Sybrand

Nederland zingt massaal het Wilhelmus sinds Sybrand Buma afgelopen weekend pleitte voor het opnieuw onderwijzen van ons volkslied op basisscholen. Het Wilhelmus zingen is niet ouderwets. Integendeel, het getuigt van respect voor onze eigen traditie. Voor wie de tekst nog even wil opfrissen: hier het eerste en zesde couplet.

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.