Nieuws/Binnenland
70788
Binnenland

Kind asielzoeker jaren 90 integreert goed

DEN HAAG - De kinderen van de 100.000 asielzoekers uit landen als Irak, Joegoslavië en Iran die in de tweede helft van de jaren negentig in Nederland mochten blijven, zijn behoorlijk goed geïntegreerd. Ondanks het korte verblijf van hun ouders in Nederland, doen deze kinderen het goed op school. Zij doen het beter dan andere niet-westerse leerlingen, veelal kinderen van arbeidsmigranten, maar minder goed dan autochtone leerlingen. Dit geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Dit blijkt uit een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) ’Een kwestie van tijd?’, dat dinsdag is verschenen. Dit centrum dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt, onderzocht hoe het de 96.000 asielmigranten verging die zich in die periode uit landen als Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en voormalig Joegoslavië in Nederland vestigden.

De grootste knelpunten bij deze groep zijn de werkeloosheid en sociaal isolement. Vooral oudere asielmigranten zijn kwetsbaar: zij hebben minder vaak een baan, worden sneller ontslagen en zijn vaker sociaal geïsoleerd.