Nieuws/Binnenland
71470
Binnenland

Bouman kiest voor aanval

Oud-korpschef wraakt onderzoekscommissie cor

Oud-korpschef Gerard Bouman

Oud-korpschef Gerard Bouman

RHOON - Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie schort zijn medewerking op aan het onderzoek naar uitgaven van en beïnvloeding door de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie. Hij wraakt een van de commissieleden wegens vooringenomenheid. De onderzoekscommissie en het betrokken commissielid willen niet reageren.

Oud-korpschef Gerard Bouman

Oud-korpschef Gerard Bouman

Bouman heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) woensdagochtend gevraagd in te grijpen. Reden voor hem is de vraagstelling van een van de leden van de commissie die onderzoek doet naar het toezicht op het budget van de cor van de politie en naar eventuele beïnvloeding van de advisering aan de korpsleiding.

De oud-korpschef is onderwerp van onderzoek in verband met wat zijn opvolger Erik Akerboom „ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven” van de cor noemde. Zo zijn er vragen over dure feesten en partijen van de cor in het Amstel Hotel en aan boord van het ss Rotterdam en de rol van voormalig cor-voorzitter Frank Giltay.

’Waanzin’

Tijdens een verhoor op 23 februari zou commissielid Sylvie Bleker-Van Eyk (hoogleraar compliance en integriteitsmanagement aan de VU Amsterdam) de verhoging van de limiet op de creditcard van Giltay naar 10.000 euro als „waanzin” hebben betiteld. Bouman antwoordde in dat verhoor: „Als we nu in een rechtszitting zouden zitten, dan zou ik u nu wraken.”

Commissievoorzitter Maarten Ruys probeerde de boel te redden door te zeggen: „..even zonder waardeoordelen...” Naderhand zijn verontschuldigingen aangeboden, maar die zijn niet aanvaard. „Je kunt wel excuses maken voor de uitlating, maar niet voor de vooringenomenheid”, vindt Bouman.

’Geen enkel vertrouwen’

Hij zegt zonder ingrijpen „geen enkel vertrouwen meer te hebben in de uitkomst van het rapport.” Hij stelt voor om onafhankelijke derden, bij voorkeur leden van de rechterlijke macht, zijn bezwaar tegen de vooringenomenheid te laten beoordelen. Hij wees een voorstel van commissievoorzitter Ruys af om de kwestie te toetsen na het verschijnen van het eindrapport. „Dat is mosterd na de maaltijd.”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de brief van Bouman te hebben ontvangen en die te zullen beantwoorden.