Nieuws/Binnenland
718565013
Binnenland

Coalitie zoekt koopkrachtdeal met links

Den Haag - De coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU) hopen een deal te sluiten met PvdA en GL om dit jaar nog wat aan de koopkracht te doen. De linkse partijen willen een extra uitkering van 500 euro voor iedereen met een zorgtoeslag en legden dat plan dinsdagmiddag voor aan de fractieleiders van de coalitie.

Tot een deal is het voorlopig nog niet gekomen. VVD-fractieleider Sophie Hermans wilde alleen kwijt dat het een ’goed gesprek’ was. Attje Kuiken (PvdA) noemde het een ’nuttig’ gesprek: „Maar wat dat oplevert, moeten we afwachten.”

De linkse partijen hebben een plan op tafel gelegd om lage en lagere middeninkomens tegemoet te komen voor de rap stijgende prijzen. Ze willen iedereen die recht op zorgtoeslag heeft 500 euro extra geven. Het is volgens GL-leider Jesse Klaver bijkans de enige manier om nog wat aan de koopkracht van dit jaar te doen.

De coalitie zoekt steun in de Kamer voor de Voorjaarsnota, waarin al tal van wensen van de oppositie (AOW-stijging, geen bezuiniging op jeugdzorg) verwerkt zijn. Maar PvdA en GL hebben al gezegd tegen de begrotingswijziging te stemmen als er niks aan de koopkracht wordt gedaan. Als het ’500 euro-plan’ wordt omarmd, zullen de partijen zich wel achter de Voorjaarsnota scharen.