Nieuws/Binnenland
729397831
Binnenland

Provincie in vecht schrappen afschotbeleid aan

Flevoland wil wél herten afschieten in Oostvaardersplassen: hoger beroep

LELYSTAD - De Provincie Flevoland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland dat de herten in de Oostvaardersplassen niet langer mogen worden afgeschoten. Op 12 november besloot de rechter daartoe omdat het eerder genomen besluit tot afschieten volgens de rechter niet gebaseerd was op een ecologisch vakkundig rapport. Ook de noodzaak van het schieten zou niet voldoende onderbouwd zijn.

Geduputeerde Michiel Rijsberman laat weten met het hoger beroep te willen voorkomen dat de uitspraak doorwerkt naar ’andere onderdelen binnen het beleidskader’. Het is tenslotte de vraag wat de uitspraak betekent voor de eerder door de provincie aan Staatsbosbeheer afgegeven vergunning om ook in 2020 te kunnen schieten.

In oktober bleek dat nog 1525 edelherten in het gebied rondliepen en er nog ruim duizend herten geschoten zouden moeten worden.

Met het afschot, gestart in december vorig jaar, wil de provincie Flevoland de hertenpopulatie terugbrengen tot 490. Dat zou de taferelen van de winter van 2017/2018 moeten voorkomen. Toen leden de beesten massaal honger en moesten ze alsnog worden afgeschoten. Stichting De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hadden daartegen bezwaar gemaakt.