Nieuws/Binnenland
737869039
Binnenland

’Aanpak illegale migranten in havens schiet tekort’

De politie controleert in de Rotterdamse haven met speciale honden containers en vrachtwagens op verstekelingen en illegale vluchtelingen.

De politie controleert in de Rotterdamse haven met speciale honden containers en vrachtwagens op verstekelingen en illegale vluchtelingen.

DEN HAAG - De aanpak van illegale migratie en mensensmokkel kan in de knel komen, omdat het grenstoezicht in de Nederlandse zeehavens niet functioneert zoals de bedoeling is. Dat blijkt uit het onderzoek Toezicht op de maritieme grenzen dat de Inspectie Justitie en Veiligheid maandag publiceerde.

De politie controleert in de Rotterdamse haven met speciale honden containers en vrachtwagens op verstekelingen en illegale vluchtelingen.

De politie controleert in de Rotterdamse haven met speciale honden containers en vrachtwagens op verstekelingen en illegale vluchtelingen.

De marechaussee en de Zeehavenpolitie Rotterdam hebben volgens de inspectie onvoldoende beeld van de grootste risico’s in het grenstoezicht. Het is niet haalbaar alle schepen fysiek te checken. Daarom wordt op basis van risicoanalyses gecontroleerd op plekken waar de meeste kans bestaat dat mensen illegaal het land binnenkomen en verlaten.

De marechaussee en de zeehavenpolitie hebben echter geen overzicht van alle risico’s in het grenstoezicht, concludeert de inspectie. Ze komen in de praktijk onvoldoende toe aan informatie- en risicogestuurd werken omdat er veel tijd gaat zitten in verplichte controles van ferry’s en cruiseschepen en de aanpak van inklimmers. Door beperkte controles op visserij en pleziervaart is op die terreinen sprake van een blinde vlek, staat in het onderzoek.

Medewerkers opleiden

De marechaussee dient de informatiesystemen te moderniseren en te investeren in meer goed opgeleide medewerkers, luiden de aanbevelingen. Ook zou de nationale politie meer kunnen doen aan de zogeheten grenspolitietaak.

De marechaussee wijst erop dat door de intensieve controles op inklimmers de pakkans is vergroot. Vorig jaar zijn er door de marechaussee 910 inklimmers gepakt die illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. „Ook de administratieve afhandeling van inklimmers brengt een hoge werklast mee. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar voor controles binnen de andere maritieme segmenten zoals pleziervaart en visserij”, legt de woordvoerder uit.