Nieuws/Binnenland

Belastingstelsel verbouwd

Den Haag - De grootste hervorming van de nieuwe coalitie betreft de verbouwing van het belastingstelsel. Vanaf 2019 zijn er nog maar twee belastingschijven. Huishoudens tot 68.600 euro betalen over hun inkomsten dan 36,93 procent. Wie meer verdient moet boven dat bedrag 49,5 procent gaan afdragen.

De introductie van het nieuwe stelsel moet in combinatie met andere belastingmaatregelen meer dan zes miljard aan lastenverlichting opleveren.

Tegelijkertijd gaat het lage btw-tarief omhoog van zes naar negen procent. De boodschappenkar wordt hierdoor flink duurder. VVD, CDA, D66 en CU verhogen zo de belasting op consumptie en maken werken meer lonend. Immers, mensen betalen minder belasting over hun inkomsten en kunnen dus een hogere salarisstrook verwachten. Dit komt ook omdat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog gaan.

Met het introduceren van de vlaktaks vallen aftrekposten straks onder het lage tarief van 36,9 procent. Dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek sneller wordt afgebouwd dan het halve procentpunt dat de vertrekkende coalitie eerder beloofde. Woningeigenaren die het hoogste belastingtarief betalen, zien hun hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 met drie procentpunt per jaar afnemen.

Hoewel VVD-leider Mark Rutte voor de verkiezingen van 15 maart nog pleitte voor rust op de woningmarkt, is hij aan de onderhandelingstafel om gegaan. „Het is een pijnlijke maatregel”, erkent hij. „Maar het geheel is acceptabel. De volledige opbrengst wordt teruggegeven via een verlaging van het eigen woningforfait dat van 0,75 naar 0,6 procent van de WOZ-waarde gaat. Daarnaast stijgt de koopkracht.”

Volgens de VVD-leider was het opgeven van het vroegere VVD-stokpaardje een moeilijk besluit, wat ook geldt voor het afschaffen van de wet-Hillen. Deze fiscale stimulans om de eigen woningschuld af te lossen vervalt. Nadat onder meer VVD-coryfee Hans Wiegel maandag in deze krant aan de bel trok over deze ’aflosboete’, werd de nieuwe coalitie nerveus. Met name oudere woningbezitters, die vaak hun woning (grotendeels) hebben afgelost, vreesden er flink door het schip in te gaan.

Uitgesmeerd

Het plan om de regeling in 20 jaarlijkse stappen af te bouwen is gisteren te elfder ure uitgesmeerd naar 30 stappen. Het verzet heeft dus geholpen, want Rutte bekende gisteren bij de presentatie van het akkoord dat vanuit zijn eigen fractie er geen voorbehoud is gemaakt over de omstreden maatregel. Hij gaf verder aan dat hij maar ’weinig mensen gehoord had’ over het coalitie-voornemen de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen.

Ouderen krijgen jaarlijks een hogere ouderenkorting, waardoor ze 160 euro extra overhouden. Het nieuwe kabinet zal vermogens pas vanaf 30.000 euro belasten. Nu ligt de grens nog op 25.225 euro.

Gezinnen met kinderen zijn spekkoper de komende kabinetsperiode. Meer gezinnen kunnen een kindgebonden budget aanvragen, de kinderopvangtoeslag gaat omhoog en de kinderbijslag eveneens. Er gaat maar liefst een miljard extra richting deze kindregelingen. Paren krijgen een hogere zorgtoeslag, alleenstaanden juist een lagere.

Koopkracht stijgt

Het totaalpakket aan financiële maatregelen doet de koopkracht de komende jaren met gemiddeld met jaarlijks 1,1 procent stijgen. Een deel daarvan was al door het vertrekkende kabinet geregeld. Middeninkomens en hogere inkomens gaan er beter dan het gemiddelde op vooruit, mensen met een laag inkomen minder snel. Uitkeringsgerechtigden (+0,6 procent) en gepensioneerden (+0,7 procent) profiteren minder dan werkenden (+1,4 procent). Dit zijn overigens allemaal gemiddelden. Uit de doorrekening die het Centraal Planbureau (CPB) maakte van het regeerakkoord blijkt dat er met name onder uitkeringsgerechtigde alleenstaanden en gepensioneerden ook nog veel mensen zijn die aan koopkracht moeten inleveren. Hoeveel mensen dit betreft kan het CPB niet vertellen.

Nederland wordt intussen subtiel gedwongen om af te stappen van het gebruik van aardgas. De belasting op gas gaat omhoog, terwijl de taks op elektriciteit juist iets omlaag gaat. Deze ’vergroening’ van de belastingen zal waarschijnlijk ook merkbaar zijn voor mensen die het vliegtuig nemen. De coalitie belooft eerst te kijken naar of ze het gebruik van lawaaiige en extra vervuilende toestellen kunnen aanpakken. Mocht dat niet de nodige 200 miljoen opleveren, dan wordt er vanaf 2021 een vliegbelasting ingevoerd. Een ticket binnen Europa wordt daardoor 7 euro duurder, een middellange vlucht buiten de EU 22 euro. Wie verder weggaat, bijvoorbeeld naar Amerika of Azië, moet 40 euro belasting gaan betalen. Roken wordt ook duurder, door hogere accijns op tabak.

Bedrijven gaan minder belasting betalen over de winst. Voor de eerste 200.000 euro omzet gaat dit percentage van 20 naar 16 procent. Daarboven gaat het tarief omlaag van 25 naar 21 procent. De belasting over dividend verdwijnt. De zelfstandigenaftrek wordt, als onderdeel van de vlaktaks, afgebouwd.