Nieuws/Columns

Opinie

Gereguleerde teelt wiet nu al chaos

Door John van den Heuvel

Nu de verkiezingsuitslag zo goed als bekend is, begint de interessante fase van het formeren van een coalitie. De komende maanden zien we wat overblijft van al die fraaie verkiezingsbeloften. Wat me opviel in alle debatten is dat het thema ’veiligheid’ bij deze verkiezingen amper een rol speelde. Dat was vijf jaar geleden wel anders. Het ging in de campagnes nu vooral om de zorg, met name het eigen risico, de AOW-leeftijd en het indammen van de vluchtelingenstroom.

Over politie en defensie was nauwelijks discussie. Dat heeft ook te maken met de verkiezingsprogramma’s van de grote politieke partijen, die op het punt van interne en externe veiligheid vrij eenduidig zijn. Er moet veel geld bij voor defensie en de hele keten van politie en justitie, vinden de meeste partijen. Het zal mij benieuwen of dat in de praktijk ook gebeurt en of het te vormen regeerakkoord rekening houdt met het jarenlang schromelijk verwaarlozen van onze politie en krijgsmacht.

Het Nederlandse leger is tot op het bot uitgekleed en mag zonder overdrijven armzalig worden genoemd. Het is aan zeer loyale en betrokken defensiemedewerkers te danken dat een paar missies in verre buitenlanden nog worden uitgevoerd. Jarenlange bezuinigingen hebben van onze ooit zeer gerespecteerde krijgsmacht een tandeloze tijger gemaakt, die afhankelijk is van het materieel van bondgenoten.

Nu de spanning in de wereld snel toeneemt en conflicten met machtswellustelingen als Poetin en Erdogan makkelijk kunnen escaleren, geeft het ontbreken van een leger met slagkracht een onplezierig gevoel. Die achterstand moet snel worden ingelopen. Een wapenwedloop als in de jaren zestig is niet nodig, maar ons leger steeds verder laten versloffen is het andere uiterste.

Discussies over AOW, pensioenen en wel of geen eigen risico op medische zorg zijn relevant, maar veiligheid is een belangrijker issue, nu onze open samenleving van steeds meer kanten wordt bedreigd. Het afschaffen van het eigen risico kost 4,5 miljard euro. Met dat bedrag zouden leger en politie veel kunnen.

Wat voor ons leger geldt, is ook van toepassing op de politie. Terugkijkend op drie jaar reorganiseren van het politiebestel kunnen we concluderen dat die hele operatie niets meer dan een ordinaire bezuinigingsoperatie was. Wijkbureaus gaan dicht, materieel wordt later vervangen en er is gewoon veel minder politie op straat.

De Nationale Politie heeft meer geld nodig om nieuwe vormen van misdaad als cybercrime en mensenhandel effectief te bestrijden. Er moet veel gebeuren bij het korps de komende jaren. Een relatief grote groep politiemensen gaat met pensioen en moet worden vervangen door misdaadbestrijders nieuwe stijl. Het gaat dan om jonge speurders, die vaardig zijn met techniek maar ook de traditionele misdaad innovatief bestrijden. Politieopleidingen moeten eigentijdser worden en ook dat kost geld.

Een ander hoofdpijndossier voor het nieuwe kabinet wordt het softdrugsbeleid de komende jaren. Vorige maand besloot de Tweede Kamer om de wietteelt te reguleren met kweekvergunningen. Met name D66 vierde dit als een overwinning, hoewel de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moet goedkeuren. Die kans is niet groot en dat is maar goed ook. Het tv-programma Brandpunt deed gedegen journalistiek onderzoek naar effecten van het plan. Daaruit komt precies naar voren wat insiders al voorspellen.

Allerlei vage gelukszoekers en types met eurotekens in de ogen hebben zich vast verenigd in de Legale Cannabis Coalitie LCC. Het gaat onder meer om een vastgoedondernemer en andere zakenlieden, die zich achter de schermen voorbereiden op grootschalige hennepteelt voor coffeeshops. Ze hopen een flink deel van de markt in handen te krijgen, want er gaat veel geld om in het kweken van nederwiet. Er wordt jaarlijks minstens een half miljard mee verdiend. Wie een vergunning weet te bemachtigen om wiet te kweken, wordt straks slapend rijk.

Dat de initiatiefnemers van LCC niet met de pers willen praten, zegt al genoeg. Ze willen wel miljoenen verdienen aan het verslavingsgedrag van anderen, maar daar liever niet publiekelijk voor uitkomen. Brandpunt onthulde dat LCC al op zoek is naar geschikte locaties voor drugsproductie. De coalitie heeft het oog laten vallen op de voormalige koepelgevangenis in Breda en de leegstaande rechtbank op de voormalige luchtbasis Soesterberg. Voor het bevoorraden van de zeshonderd coffeeshops is een kweekoppervlakte van 23.000 vierkante meter nodig.

Hoe ironisch is het dat uitgerekend gebouwen waar ooit recht werd gesproken en wetsovertreders hun straf uitzaten, in de toekomst wellicht worden gebruikt voor het produceren van drugs? Coffeeshophouders reageren afwijzend op het initiatief van de Legale Cannabis Coalitie en willen zelf wiet gaan kweken.

Drugsbendes die tot op heden schatrijk worden van de hennepteelt zullen zich ook niet onbetuigd laten. De jacht op de nederwietmiljoenen is dus geopend. Het door sommige politici zo gewenste reguleren van wietteelt lijkt nu al uit te lopen op chaos. De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie kan zijn borst natmaken.

Reacties of tips? Mail naar: jvdheuvel@telegraaf.nl

Misdaadverslaggever