Nieuws/Binnenland
755141116
Binnenland

Leger des Heils wil meer goedkope woonvormen voor daklozen

Een dakloze in Amsterdam.

Een dakloze in Amsterdam.

DEN HAAG - Het Leger des Heils is blij dat het kabinet meer betaalbare woningen wil realiseren. Het leger wil dat ook voor de minimaal 40.000 daklozen in Nederland meer woonvormen voor kwetsbare groepen beschikbaar komen, met een huur van maximaal 450 euro.

Een dakloze in Amsterdam.

Een dakloze in Amsterdam.

Volgens het Leger des Heils is een structurele aanpak nodig om het aantal daklozen terug te dringen. „De visie om van opvang naar wonen te gaan wordt door het kabinet gelukkig steeds meer omarmd”, zegt bestuursvoorzitter Cornel Vader van de hulporganisatie. „Het uitgangspunt is een huis voor iedereen met voldoende begeleiding om naar zelfstandigheid en een nieuwe toekomst toe te werken.”

Het Leger des Heils denkt dat onder meer tijdelijke woonruimte in bestaande gebouwen, zoals lege bedrijfspanden, kan helpen. „De urgentie om tot een sluitende aanpak te komen is hoog en is dat al enkele jaren”, aldus Vader. „Partijen wachten op elkaar, maar nu moet er doorgepakt worden.”