Nieuws/Buitenland
76016101
Buitenland

Benelux en Baltische Staten erkennen elkaars diploma’s

BRUSSEL - Nederland, België en Luxemburg (de Benelux-landen) hebben een verdrag gesloten met Estland, Letland en Litouwen (de Baltische Staten) over automatische, wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma’s. Met een bul van een hbo-instelling of universiteit op zak kunnen afgestudeerden voortaan zonder administratief gedoe over het niveau van hun diploma in een van de zes landen verder studeren of werken.

Het verdrag staat open voor andere landen of regio’s die voldoen aan de kwaliteitsvereisten voor de automatische wederzijdse erkenning van het niveau van diploma’s. Nu vormen de Benelux en Baltische staten samen nog de enige EU-landen waar bachelor- en masterdiploma’s, ’associate degrees’ en doctoratendiploma’s automatisch worden erkend. Het verdrag volgt op een intentieverklaring die de zes landen eind 2019 ondertekenden.

„Dit is een mooie stap voor studenten en het hoger onderwijs”, vindt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). „Zo vergroten we de mobiliteit van studenten en deze automatische erkenning past bij de open maatschappij die Nederland en het Nederlandse onderwijs is.” Haar Vlaamse collega Ben Weyts: „Het moet makkelijker worden om een extra studie te doen in een ander land of een job te aanvaarden van Spanje tot Finland, en alles ertussenin.”

De minister van Litouwen, Jurgita Šiugždinienė, wijst erop dat de zes landen koploper zijn in Europa. „Ik ben er vast van overtuigd dat dit nog maar het begin is”, zegt ze. „Ik hoop dat dit verdrag als inspiratiebron zal dienen in een groter Europa en dat andere landen bereid zullen zijn dit voorbeeld te volgen en toe te treden.”

Afgestudeerden van hogeronderwijsinstellingen moeten nu soms lange en prijzige procedures doorlopen om hun diploma in een ander EU-land geldig te laten verklaren. Ook voor het bedrijfsleven en overheden biedt de automatische erkenning voordelen.