Nieuws/Binnenland
768495
Binnenland

Raad van State:

Oude benzineauto’s mogen toch in Rotterdam

ROTTERDAM - Eigenaren van benzineauto’s van voor 1 juli 1992 mogen voorlopig toch weer rijden in de zogeheten milieuzone van Rotterdam. De Raad van State oordeelt dat het gemeentebestuur een onjuist besluit over het weren van de benzineauto’s heeft genomen.

De uitspraak is een vervolg op een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam in juni. Om de Rotterdammers van schonere lucht te kunnen voorzien had de gemeente een milieuzone ingesteld, waarin alleen (vracht)auto’s mochten rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldeden. De zone is globaal het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de Ring.

Volgens de rechtbank had de gemeente niet aannemelijk gemaakt dat de geweerde auto’s gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaakten. De rechtbank herriep daarom het besluit voor de benzineauto’s. In een nieuw besluit van augustus besloot de gemeente toch weer oude benzineauto’s te verbieden in de milieuzone. De Raad van State steekt daar nu een stokje voor en stelt dat het gemeentebestuur zich naar het eerdere oordeel van de rechtbank moet voegen.