Nieuws/Binnenland
768913993
Binnenland

RIVM: omicronvariant was al een week eerder in Nederland

Door de Omicronvariant sluiten veel landen hun grenzen voor reizigers om besmettingen te voorkomen .

Door de Omicronvariant sluiten veel landen hun grenzen voor reizigers om besmettingen te voorkomen .

Bilthoven - De omicronvariant van het coronavirus was al een week eerder in Nederland dan tot nog toe bekend was. In testmonsters die op 19 en 23 november bij de GGD zijn afgenomen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de variant, die als zorgwekkend wordt beschouwd, aangetroffen.

Door de Omicronvariant sluiten veel landen hun grenzen voor reizigers om besmettingen te voorkomen .

Door de Omicronvariant sluiten veel landen hun grenzen voor reizigers om besmettingen te voorkomen .

De testmonsters zijn afkomstig van het laboratorium Saltro. Ze bevatten een afwijking in het zogeheten spike-eiwit van het virus. „Daardoor ontstond het vermoeden dat het om de omicronvariant ging”, aldus het RIVM. Nader onderzoek naar het erfelijk materiaal van het virus bevestigde dit vermoeden.

Het RIVM heeft de GGD’en waar de positieve testen zijn afgenomen geïnformeerd. Zij informeren de mensen om wie het gaat en doen bron- en contactonderzoek. Volgens het RIVM is nog niet duidelijk of deze twee mensen recent het zuiden van Afrika hebben bezocht, zoals de eerste veertien mensen bij wie de omicronvariant werd aangetroffen nadat ze vrijdag terugkwamen in Nederland.

Met verschillende onderzoeken houdt het RIVM de verspreiding van de nieuwe variant in de gaten. Die is mogelijk besmettelijker dan de Delta-variant, die dit jaar dominant was. Zowel nieuwe positieve testen van mensen die in zuidelijk Afrika zijn geweest, als testen van enige tijd geleden, worden nader onderzocht op de nieuwe variant.

Mensen die recent vanuit zuidelijk Afrika zijn teruggekomen naar Nederland, moeten uit voorzorg in quarantaine gaan en zich laten testen. Via een speciaal telefoonnummer dat de GGD voor hen in het leven heeft geroepen, hebben zich tot nog toe zeker 635 mensen gemeld, laat GGD GHOR Nederland weten. Daarnaast belt de GGD ook zelf mensen die op passagierslijsten staan. In totaal moeten enkele duizenden mensen een testafspraak maken.

In de hele Europese Unie zijn tot nog toe zeker 42 besmettingen met de omicronvariant geconstateerd, in tien verschillende landen. Het hoofd van de Europese gezondheidsdienst ECDC, Andrea Ammon, heeft dat laten weten. Nog eens zes „waarschijnlijke” gevallen worden nog onderzocht, vertelde ze erbij. Tot nog toe was geen van de mensen die besmet raakten ernstig ziek.

Het RIVM verwacht volgende week dinsdag een volgende update te geven over de situatie rond omicron.