787355
Nieuws

Pensioenpremie mogelijk weer omhoog door ingreep DNB

Nederlandse pensioenfondsen en vakbond FNV hebben zware kritiek op de beslissing van De Nederlandsche Bank (DNB) de rekenrente voor pensioenfondsen aan te passen. Dit zet het mes in de buffer van pensioenfondsen, waardoor de pensioenpremies mogelijk verder zullen stijgen.

De ingreep is nodig vanwege de lage rentestand in Europa. De rente waar pensioenfondsen mee rekenen, begon te ver af te wijken van de 'echte' rente, aldus DNB.

De Pensioenfederatie reageerde „zwaar teleurgesteld” op het besluit van DNB. Vooral bij fondsen met veel jonge deelnemers kan het effect van de maatregel groot zijn, aldus de brancheorganisatie. Vakbond FNV is boos dat pensioendeelnemers de gevolgen gaan merken in hun portemonnee.

Volgens DNB stijgt de kostendekkende pensioenpremie door de nieuwe rekenmethode gemiddeld met 4 tot 5 procent. In hoeverre fondsen dit zullen moeten doorrekenen in hun feitelijke premie, hangt af van de keuzes die ze maken. Dat blijkt pas later dit jaar.

Naar verwachting leidt de bijstelling er niet toe dat fondsen daardoor opeens aanvullende kortingen moeten gaan doorvoeren.

Fondsen gebruiken de rekenrente om de waarde van hun toekomstige verplichtingen te berekenen. De verandering betreft de zogeheten 'ultimate forward rate' (ufr) voor toekomstige verplichtingen over 20 jaar. Deze stond vast op 4,2 procent, maar moet voortaan worden berekend op basis van marktverwachtingen. Deze rekenrente zakt hierdoor met ingang van woensdag naar 3,3 procent.

DNB schat dat de dekkingsgraad van de fondsen als gevolg hiervan gemiddeld met circa 3 procentpunt omlaag gaat. Komende jaren loopt de dekkingsgraad mogelijk verder terug, als de rekenrente nog verder daalt. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.