Nieuws/Binnenland
787598945
Binnenland

Rutte ’verheugd’ over klimaatakkoord

Premier Mark Rutte na afloop van de EU-top.

Premier Mark Rutte na afloop van de EU-top.

BRUSSEL - Premier Mark Rutte is „verheugd” dat het de EU-leiders op hun top in Brussel is gelukt overeenstemming te bereiken over het verder terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030. „Het was een lastige discussie als je kijkt naar de verschillende uitgangspunten van de lidstaten”, zei hij na een lange nacht onderhandelen. „Ik ben erg blij met het resultaat.”

Premier Mark Rutte na afloop van de EU-top.

Premier Mark Rutte na afloop van de EU-top.

De EU gaat de komende tien jaar ten minste 55 procent in plaats van de eerder afgesproken 40 procent minder broeikasgassen produceren ten opzichte van 1990. Medio volgend jaar komt de Europese Commissie met voorstellen over hoe dat concreet moet worden ingevuld, aldus Rutte. „Dat betekent dat ook de lidstaten weer iets moeten doen.” Op de voorjaarstop van 2021 zullen de leiders volgens de premier praten over de toekomst van de klimaatreductie.

Vorig jaar spraken ze al een doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 af. Om dat te bereiken moet er een fors tandje bij gezet worden.

De internationale organisaties Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds zijn minder positief over de deal. Ze menen dat er sprake is van een rekentruc omdat het akkoord spreekt van een „netto”-vermindering van CO2-uitstoot. Het gaat daardoor niet om 55 procent reductie maar circa 50,5 procent, stellen ze. Zo telt de CO2-opname van bomen mee terwijl de focus zou moeten liggen op het verminderen van broeikasgassen in vervuilende sectoren als energie, vervoer en bio-industrie. Bovendien is een percentage van 65 in 2030 nodig om de opwarming van de aarde in toom te houden.

Oxfam zegt dat grote, rijke vervuilers moeten worden aangepakt en dringt aan op het stoppen van fossiele brandstoffen subsidiëren, het invoeren van een luchtvaartbelasting op kerosine en het verbieden van SUV’s.